Har du tatt ferie i sommer? Det har ikke markedet. Marit Øwre-Johnsen i DNB Markets gir deg her en oppdatering på de viktigste makroøkonomiske hendelsene.

Boligprisene i Norge falt 1,2 prosent i juli. Dette er tredje måned på rad med prisfall, og Oslo drar ned snittet også denne måneden.

Boligprisene i Norge er imidlertid fortsatt 4,8 prosent høyre enn for ett år siden, i Oslo 6,4 prosent høyere. Antall usolgte Oslo-boliger har imidlertid flerdoblet seg siden den gang, og det tar nå vesentlig lenger tid å selge en bolig enn for bare noen måneder siden.

– Dette indikerer at priskorreksjonen vil fortsette de nærmeste månedene. Vi forventer en utflating i boligprisene de nærmeste årene. På kort sikt kan boligprisene korrigere noe ned etter en kraftig oppgang i fjor, men lave renter, økende inntektsvekst og en generell oppgang i økonomien begrenser nedsiden, anslår makroøkonomen.

STYRKET KRONE: Kronen har ikke vært så sterk mot dollaren siden sommeren 2015, forteller makroøkonom Marit Øwre-Johnsen. Foto: Stig Fiksdal

Oljepris

Oljeprisen fortsatte ikke å stige i annet kvartal i år slik DNBs makroøkonomer forventet. De mener likevel at tallene viser et klart bilde av at oljelagrene trekker ned. Denne prosessen ventes å akselerere inn i andre halvdel av 2017, noe som vil bidra til høyere oljepris de nærmeste årene.

– På sikt venter vi imidlertid at reduserte oljesubsidier vil gi lavere etterspørselsvekst. Sammen med økt skifteroljeproduksjon tror vi at dette vil bidra til at oljeprisen faller tilbake mot 60 dollar fatet i 2022 etter en overskyting til 75 dollar fatet i 2020, sier hun.

– Vi venter at etterspørselsveksten vil holde seg tilstrekkelig sterk de neste fem år, blant annet fordi elektriske kjøretøyer neppe vil kunne utgjøre en trussel for oljeprisen i de nærmeste årene, slik noen frykter eller håper. Vi mener også at det vil være behov for svært stor vekst i amerikansk skiferolje for å dekke behovet og at det vil påvirke oljeprisen positivt, fremholder Øwre-johnsen.

DNB Markets anslår nå at oljeprisen i tidsrommet 2018-2022 vil ligge på henholdsvis 60, 65, 75, 70, og 60 dollar fattet.

Kronekurs, valutamarkedet

Utover sommeren har kronen styrket seg mot både euroen og dollar. Mot dollaren har ikke kronen vært så sterk siden sommeren 2015.

– Den kraftige styrkingen mot dollar skyldes i stor grad at dollaren har svekket seg mye gjennom sommeren. Dollaren er nå på sitt svakeste nivå effektivt på tretten måneder. Det skyldes blant annet skuffende inflasjonstall, redusert tro på at den amerikanske sentralbanken vil levere flere rentehevinger og økt usikkerhet om Trumps evne til å få gjennomslag for en mer ekspansiv finanspolitikk.

Som eksempel nevner Øwre-Johnsen republikanernes helsereform igjen ble stoppet av deres egne senatorer.

– Euroen har på den annen side vist en bred styrking gjennom sommeren og bidratt til at kronen har styrket seg mer moderat mot euro.

Aksjemarkedet og norsk økonomi

Hovedindeksen på Oslo Børs er nå på sitt høyeste nivå noensinne. Norsk økonomi går fortsatt godt. Inflasjonen har steget mer enn forventet, ledigheten synker og forbruket øker.

– Oslo Børs har klart seg overraskende bra til tross for oljeprisen nå er lavere enn tidligere anslått. Likevel har ikke børsen i Norge klart å klatre like høyt som i utlandet, nettopp på grunn av norsk økonomis avhengighet av oljeprisen, sier Øwre-Johnsen

Hun peker også på at Norges Bank har indikert at renten skal holdes uforandret og mener det er gledelig å se at arbeidsledigheten går ned i hele landet, også i de oljerammede regionene. AKU-ledigheten har falt til 4,3 prosent.

Les også