FLERE LYSPUNKT: Til tross for børsuro i november har flere lyspunkt bidratt til at håp og glede preger aksjemarkedet ved inngangen til desember. FOTO: MarieNilson_Bildhuset

Til tross for børsuro i november har flere lyspunkt bidratt til at håp og glede preget aksjemarkedet ved inngangen til desember.

Hovedindeksen ved Oslo Børs falt 3,2 prosent i november. Nedgangen var blant annet drevet av at oljeprisen falt kraftig og ble handlet under 60 dollar fatet.

Equinor, DNB, Hydro, TGS, Aker og SUBC var aksjene som bidro aller mest til nedgangen i indeksen. Telenor bidro positivt og fikk følge av Tomra, Salmar og Schibsted som alle var med på å dempe fallet.

Aktiviteten blant privatinvestorene som handler via aksjehandelsløsningen i nett- og mobilbanken til DNB var noe mer avventede i november, sammenlignet med oktober. De mest handlede aksjene var Element, Equinor, DNO, Nordic Nanovector og REC.

42 av aksjene som inngår i hovedindeksen ved Oslo Børs (OSEBX) falt i november, mens bare 26 aksjer steg. De sorte søylene viser aksjene som bidro mest til nedturen. De lyse søylene viser aksjene som bidro positivt og var viktigste bidragsytere til at fallet ikke ble større. Kilde: Bloomberg og DNB Markets

Tre lyspunkt

Rundt om i norske hjem er det første lyset på adventskransen allerede tent, men aksjemarkedet ligger som vanlig noen skritt foran. Hele tre lyspunkt har bidratt til at håp og glede preget børsen ved inngangen til desember.

  • Det første lyspunktet er at Donald Trump og Xi Jinping er enige om våpenhvile i den pågående handelskrigen mellom USA og Kina.
  • Det andre er at Saudi Arabia og Russland skal være enige om å forlenge den såkalte OPEC+ avtalen inn i 2019. Størrelsen på eventuelle ytterligere produksjonskutt overlater de imidlertid til OPEC å bli enig om når de møtes i Wien denne uken.
  • Det tredje lyspunktet er at den amerikanske sentralbanken har hintet om at renteoppgangen vil bli mindre og komme saktere enn tidligere indikert.

Til tross for lyspunktene gjentar vi budskapet om at man som investor bør være ekstra aktsom i denne delen av sykelen. DNB Markets opprettholder sitt nøytrale markedssyn.

Figuren viser avkastningen for de nordiske aksjemarkedene, Europa, USA og verdensindeksen fra starten av året frem til og med 30. november. Oslo Børs er fremdeles en av få markeder som kan vise til positiv avkastning året sett under ett. Kilde: Bloomberg (underliggende data) og DNB Markets.

Les også