STABIL LAKSEPRIS: Fremtidsprisene på laksebørsen, Fish Pool,  indikerer at prisen de to neste årene vil ligge på omtrent samme nivå som de to foregående årene. Foto: NTB Scanpix

De som håper på billigere laks i butikken, bør ikke være altfor optimistiske.

Det mener senioranalytiker for sjømat i DNB, Dag Sletmo. Han merker at det i det siste er skapt et inntrykk av at lakesprisen har vært i fritt fall og svingt vegg i mellom, mens virkelighet ikke er fullt så ille.

Dag Sletmo i DNB

-Det er spotprisen på laks som rapporteres løpende i mediene,  og den har falt kraftig de siste ukene før den nå har skutt opp igjen. Svingningene i spotprisen betyr imidlertid ikke så mye, fordi de store volumene av laks selges på kontrakter til faste priser, forklarer han.

Han viser også til fremtidsprisene på laksebørsen, Fish Pool, som er relativt stabile.

-Fish Pool-prisene ligger rundt 60 kroner per kilo de neste to til tre årene, og det er nok et greit estimat. Det indikerer at prisen de to neste årene vil ligge på omtrent samme nivå som de to foregående årene. Forbrukerne bør derfor ikke være altfor optimistiske til at laksen i kjøledisken på supermarkedet skal bli mye billigere, sier han.

Noen har også prøvd seg på å sammenligne utviklingen i lakseprisen med utviklingen i oljeprisen.

-Det går ikke, det blir som å sammenligne epler og pærer. Den viktigste forskjellen er at det er fri markedspris på laks, mens oljeprisen lang på vei er styrt av OPEC. Dessuten er laks et sluttprodukt, mens olje er en råvare. Jeg vil ikke kjøre så mye mer bil hvis bensinprisene går ned. Men billigere laks vil jeg sikkert kjøpe mer av og på den måten bidra til at prisene holder seg på et visst nivå likevel.

Er du interessert i trender i havnæringene ,  les også intervjuet med leder av Ocean Industries i DNB, Kristin Holth, her

Les også