Bare fem ganger på 16 år har kronen falt like raskt og kraftig mot euro. DNB Markets tror imidlertid at kronen skal styrke seg gjennom sommeren og høsten.

Tirsdag formiddag måtte man ut med 9,44 kroner for å sikre seg en euro, og før helgen var valutakursen en liten stund over 9,50. Like dyr har ikke euroen vært siden februar i fjor.

DNB Markets peker på fem årsaker til at kronen har falt i verdi mot den europeiske valutaen:

  • Spekulantene har snudd og posisjonerer seg for kronesvekkelse.
  • Oljeprisen har falt betydelig.
  • Den politiske risikoen i Europa har avtatt med Macron som president i Frankrike og fremgang på meningsmålingene for Merkel i Tyskland.
  • Norsk økonomi er på rett vei, men oppgangen er foreløpig ikke sterk nok.
  • Bedriftene har lite kapasitet til å utnytte den svake kronen til å selge euro.
VALUTASTRATEG. Magne Østnor i DNB Markets.

– Oljeprisen er den viktigste driveren for kronen, men en svakere oljepris er ikke alene årsaken til at kronen har svekket seg så mye den siste tiden. Det som har skjedd er at vi har gått fra en periode hvor alle pilene pekte i retning av en sterkere krone, til at mange av disse pilene snudde samtidig. Når dette skjer med en liten valuta som norske kroner, så blir bevegelsene store, sier valutastrateg Magne Østnor.

Utsikter for norsk økonomi: Flere kommer i jobb og får mer å rutte med

Sjeldent kraftige utslag 

Ifølge DNB Markets er det bare fem ganger siden 2001 at kronen har svekket seg så mye og så raskt mot euro.

– Det som er annerledes denne gangen er at det ikke bare skyldes en enkelt forklaring, som for eksempel finanskrisen eller oljepriskollaps, men flere ting som har skjedd samtidig, sier Østnor.

Mange blir mer opptatt av valutamarkedet når det nærmer seg ferietid og utenlandsreiser. Det resulterer også i flere henvendelser til valutaekspertene i DNB Markets. Foreløpig har markedssynet vært at kronen kommer til å styrke seg.

– Det er riktig. Vi venter å se en noe sterkere krone i månedene som kommer uten at driverne endrer seg nevneverdig. Samtidig mener vi at utsiktene nå gjør at vi er mer avhengig av en oljeprisoppgang enn tidligere. DNB Markets mener at oljeoppturen kommer i løpet av 2017, sier Østnor.

Nyheter: Ny 50-euroseddel i omløp

Sterkere på lang sikt

På lengre sikt tror DNB Markets på en betraktelig sterkere krone enn i dag, både mot euro, amerikanske dollar og svenske kroner. I en «normalsituasjon», med oljepriser rundt 70 dollar fatet, mener DNB Markets at en euro er verdt 8,20 kroner. Tilsvarende ser makroøkonomene at amerikanske dollar faller til rett under syv kroner, og en vekslingskurs på mellom 0,93 og 0,94 for svenskenes valuta.

– Vi forventer at vi skal dit på lang sikt, og at mesteparten av denne styrkingen vil skje gjennom de neste 12 månedene, sier Magne Østnor.

Økonomiske utsikter fra DNB Markets: Les hele rapporten

Les også