Aksjestrateg Paul Harper i DNB Markets tar et oppgjør med tre ting som er nærmest er opplest og vedtatt blant investorene i aksjemarkedet.

– Vi er litt forsiktige i aksjemarkedet om dagen og har en nøytral anbefaling på aksjer. Det skyldes blant annet at de viktigste aksjeindeksene er nær rekordnivåer, mens inntjeningen i selskapene ikke har fulgt etter. I mange markeder ligger det an til en flat eller til og med fallende inntjening sammenlignet med fjoråret, forklarer Harper.

Myte nummer 1: Oljesektoren har skylden for at inntjeningsveksten i markedet er svak.

– Lavere oljepriser har ført til kollaps i inntjeningen for de fleste olje- og energiselskaper. Sannheten er at flere andre sektorer også sliter om dagen. Dersom vi ser på de største amerikanske selskapene så finner vi bare tre sektorer der overskuddet vokser med mer enn fem prosent. Disse bransjene er helse, infrastruktur og syklisk konsum. Bransjer som industri, råvarer og telekom viser en negativ utvikling om vi sammenligner overskuddet for 2015 og 2016.

Myte nummer 2: Lavere renter på høyrentepapirer betyr at det er mer å gå på for aksjer.

– Historisk har det såkalte «high yield»-markedet, renteobligasjoner utstedt av private bedrifter, gitt en god indikasjon på hvilken retning aksjemarkedet skal ta. Den siste tiden har rentene falt, noe som implisitt innebærer at prisene på disse rentepapirene stiger. Da er det lett å la seg lure til å tro at aksjemarkedet også skal opp. Men denne gangen handler ikke oppturen for høyrentepapirene om at selskapene går godt. Hovedforklaringen er at Den europeiske sentralbanken (ECB) kjøper rentepapirer i stor stil og at dette har hatt stor påvirkning på hele kredittmarkedet. Prisen på såkalt konkursforsikring har derimot vært relativt stabil noe som i klartekst betyr at kvaliteten på selskapene er den samme.

Myte nummer 3: Rekordlave renter tvinger investorene til å plassere en større andel av pengene i aksjer.

– Vi bestrider ikke at renter sannsynligvis vil gi lav avkastning i årene som kommer. Problemet er at avkastningen i aksjer trolig også vil bli edruelig, fordi verdsettelsen er noe dyrere enn normalt, og inntjeningsveksten er noe svakere enn normalt. Vår vurdering er at det sykliske aksjemarkedet nå er over i en moden fase. Selv om vi tror at oppturen sannsynligvis fortsetter en liten stund til, er vi ikke veldig begeistret for det forholdet mellom risiko og avkastning som aksjer byr på for øyeblikket. Vi nevner også at det historisk har vært slik at obligasjoner (renter) har gitt bedre avkastning enn aksjer mot slutten av en sykel, avrunder Harper.

DNB Markets har en nøytral anbefaling på aksjemarkedet, noe som innebærer at man skal investere i aksjer, men ikke mer enn normalt.

Se også Paul Harper kommentere blant annet valgdebatten i USA, banksektoren internasjonalt, ny Ocean Yield-avtale, Schibsteds kapitalmarkedsdag og Storebrand:

Les også