– Miljøutfordringer, kunstig intelligens og robotisering kan virke skremmende, men gir også store muligheter, skal vi tro fondsforvalter Audun Wickstrand Iversen.

Audun Wickstrand Iversen i DNB Asset Management. (Foto: Henning Sørum)

Du har kanskje opplevd at barn spør «hva er det?» om en CD eller en fasttelefon? spør forvalteren i DNB Asset Management.

Om ti år vil kanskje barna peke på plastflasker og få ett brydd svar tilbake fra de voksne om at det var noe vi brukte før.

– Hvem vet, om noen år nekter du kanskje selv å sette deg inn i en taxi med sjåfør. Fordi du stoler mer på teknologien enn menneskene?

Teknologiske innovasjoner, smartere løsninger og offentlige reguleringer skaper skifter i forbrukernes adferd. Nye selskaper vil vokse fram med nye løsninger, sier den engasjerte fondsforvalteren.

Nå skal forvalteren sette opp et nytt fond som skal forsøke å tjene penger på endringene han tror både må og vil komme.

Spørsmålet er, hvem vil stå bak det nye Apple eller Google?

Som forvalter er Audun alltid på søken etter produktet eller tjenesten vi «alle» vil bruke om noen år. Hvem vil vel ikke eie en bit av det nye Apple, Facebook eller Google?

Den første smarttelefonen ble lansert av Apple sent i 2007. – Det er ikke så lenge siden, minner han om.  iPhone endret da måten vi lever på med sine app’er og sitt evige nærvær.  Nå er det nesten så vi ikke husker livet før smarttelefonen.

Det vil komme nye produkter som endrer måten vi tenker og lever på

Det nye fondet vil få navnet DNB Disruptive Opportunities. Fondet skal investere i de selskapene Audun og hans team tror vil stå bak framtidens populære eller helt nødvendige tjenester og produkter.

Et «disruptivt» selskap har forretningsmodeller som bryter med de tradisjonelle måtene å gjøre ting på, forklarer han.

Det blir et fond med høy risiko, men også  med spennende inntjeningsmuligheter.

 

– Hvem vet, om noen år nekter du kanskje selv å sette deg inn i en taxi med sjåfør? Eller du ber bilen din kjøre deg hjem mens du leser en bok? Rett og slett fordi du stoler mer på teknologien enn menneskene. (Foto: NTB Shutterstock)

Teknologi styrer mye av utviklingen, men ikke alt

Den viktigste årsaken til disruptive endringer er teknologisk innovasjon, fortsetter han.
– Det har vi jo vennet oss til gjennom de siste to hundre årene. Maskiner har i økende grad erstattet oss mennesker på ulike felt.

Det er ikke mange hester og kjerrer lenger i Oslos gater, for å si det sånn.

Det nye er at utviklingen har skutt fart.

Smarte roboter, kunstig intelligens og automatisering har satt fart på endringene. Ord som digitalisering, tingenes internett, 5G, kunstig intelligens (AI), clouding og Big Data prøver å forklare hva som skjer.

Det er ikke alltid like lett å forstå «innmaten», samtidig tar vi alle i bruk nye tjenester bare de er brukervennlige nok, eller gir oss en eller annen opplevd fordel, sier Iversen.

Du kan lese mer om fondssparing og ulike fond her.

Påbud og lovendringer gir også endring

Disruptiv innovasjon blir også tvunget fram på grunn av regulatoriske forhold, sier forvalteren. Klimautfordringene er for eksempel en viktig driver.

Myndigheter gir forbud og påbud. Nye løsninger dukker opp i kjølvannet. Såkalt «Grønn etterspørsel» er typisk lønnsom på grunn av reguleringer.

Et godt eksempel er el-bilsalget her i Norge

Uten subsidier og bom-regler hadde for eksempel salget av el-biler i Norge neppe tatt av, sier han. Det samme med el-sykler.

Forbrukernes eget miljøengasjement gir også muligheter for nye aktører. Et eksempel her skiftet til mer plantebasert mat og produkter som erstatter plast.

 

Uten subsidier og bom-regler hadde salget av el-biler i Norge neppe tatt av, sier Wickstrand Iversen. Påbud og subsidier ligger ofte bak ofte grønn etterspørsel.
(Wade Vandervort/Las Vegas Sun via AP/NTB)

Vårt nye fond vil finne dem som tjener på endringene

En fellesnevner for de fleste disruptive endringer er enten at de øker produktiveten, utvider markedet eller høyner lønnsomheten, forklarer Audun.

Det er slike selskaper fondet DNB Disruptive Opportunities vil investere i. Uavhengig av sektorer og bransjer. Fondet vil investere der nye spennende forretningsmodeller allerede er etablert, eller er på vei.

Vi vil investere der vi ser et stort potesial for vekst

Vårt forvaltningsteam har delt den «disruptive verdenen» inn i fem investeringskategorier (se faktaboks).  I disse fem kategoriene finner vi over 2.000 globale børsnoterte selskaper.

Så blir kunsten å velge de riktige selskapene, noe som vil kreve mye analyse, bedriftsbesøk og «teft» for hva folk vil like og bruke, sier han.

Vi håper å lansere fondet en gang i løpet av oktober/november.

 

Merk: Å investere i et aksjefond som DNB Disruptive Opportunities innebærer en risiko for tap, like mye som gevinst. Fremtidig avkastning i fondet vil blant annet avhenge av markedsutviklingen i markedene og selskapene fondet investerer i, forvalterens dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved kjøp, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning.

 

Les også