Samfunnsansvar? Forandre verden? I en bank?

– Det kan kanskje høres naivt ut, men jeg mener det. Jeg synes det er inspirerende å jobbe et sted jeg mener kan bidra til en skape en litt bedre verden. Hvis man kan bidra til å flytte de store pengene, og at de virker til det beste for samfunnet, da er man jo med på å skape en bedre verden.

Det er Hilde Nordbø som sier dette når vi ber henne begrunne uttalelsen «Jeg begynte å jobbe i bank fordi jeg vil forandre verden». En uttalelse vi fikk med oss på et seminar for et halvt år siden, og som har blitt værende med oss.

Provoserende

Hilde jobber som rådgiver i avdelingen for samfunnsansvar i DNB, og er klar over at utsagnet kan virke provoserende for noen.

– Det kan godt hende, men vi ser at flere og flere næringslivsaktører tar en aktiv rolle i å skape en bedre verden, og at de gjøre dette fordi det er bra business. Det er sagt mange ganger før: «Business cannot succeed in societies that fail».

Hilde forteller at noe av grunnen til at hun jobber med samfunnsansvar, er at det både er motiverende å fokusere «på et mål utover meg selv» i tillegg til at hun føler hun er med på å gjøre en forskjell.

Tobarnsmoren fra Oslo sier at interessen for bærekraft og samfunnsansvar kom da hun tok master på BI.

samfunnsansvar
SAMFUNNSANSVAR I PRAKSIS: Hilde Nordbø snakker om DNBs Lærepenger under Arendalsuka. Lærepenger er et pedagogisk verktøy som skal lære femteklassinger sunt pengevett.

Hva er samfunnsansvar?

– Samfunnsansvar i DNB handler om hvordan vi skaper verdier, samtidig som vi skal ta hensyn til miljø og klima, sosiale spørsmål og styringsstrukturen. Vår avdeling jobber som strategisk rådgiver for bankens forretningsområder slik at de i enda større grad kan integrere samfunnsansvar i sine beslutningsprosesser.

Det handler om å drive businessen «skikkelig»

Hilde sier samfunnsansvar handler om å drive businessen «skikkelig», med utgangspunkt i det bankens ulike interessenter forventer, og hva som er strategisk viktig for banken.

«Utrolig variert, kjempemorsom, utfordrende og inspirerende»

I divisjon for samfunnsansvar og næringspolitikk i DNB jobber det ti personer, hvorav fire jobber med samfunnsansvar. Hilde forteller at ingen arbeidsdag er lik, og at det gjør jobben «utrolig variert, kjempemorsom, utfordrende og inspirerende».

Her er noen typiske gjøremål i løpet av en arbeidsdag:

  • Strategiarbeid med forretningsområdene
  • Møter og dialog med ulike NGOer / interesseorganisasjoner
  • Holde interne og eksterne innlegg om samfunnsansvar generelt, eller DNBs arbeid spesielt
  • Bistå i arbeidet med årsrapportering

Er noe av din jobb å si at «Dette bør vi ikke investere i / involvere oss i»?

– Nei, det er det ikke vi som avgjør. Vi har en egen konsernretningslinje for ansvarlige investeringer som skal sikre at samfunnsansvaret vårt blir ivaretatt. Alle beslutninger om investeringer tas av DNB Liv, DNB kapitalforvaltning og Konserninvesteringer. I kapitalforvaltningen har vi en enhet for ansvarlige investeringer, og det er de som har ansvaret for analyser og anbefalinger.

«Vi driver ikke med samfunnsansvar for å være snille»

Føler du at du blir lyttet til i din rolle som rådgiver?

– Absolutt! Fra min første arbeidsdag har jeg opplevd DNB som en veldig åpen og lyttende organisasjon. Det er store endringer i både bransjen og DNB, som både er krevende og spennende. I denne fasen opplever jeg at DNB ønsker å lytte til ulike stemmer i hele organisasjonen, for å sikre at vi er godt rustet til å møte nye konkurrenter og endrede forventninger.

Kan egentlig avkastning og samfunnsnytte gå hånd i hånd?

– Selvsagt, men det kommer jo an på hva slags prosjekter eller investering det er snakk om. Å donere penger til gode saker er bra og samfunnsnyttig, men da er det snakk om filantropi. Vi driver ikke med samfunnsansvar for å være snille, men for at det skal være en integrert del av virksomheten. Også ser vi at forventningen om avkastning både kan være finansiell, miljømessig og omhandle sosiale forhold. Spesielt den yngre generasjonen og kvinner har krav om at investeringer må vise til mer enn finansiell avkastning.

Jeg mener vi skal være opptatt av å tjene penger, og være stolte av det, men samtidig kunne vise til hvordan vi skaper verdier og bidrar til samfunnet.

Til slutt, Hilde: Har DNB en sånn avdeling kun så de skal fremstå som mer sympatiske for publikum – og ikke bare virke opptatt av å tjene penger?

– Haha, nei, det ville vært veldig dumt. Jeg mener vi skal være opptatt av å tjene penger, og være stolte av det, men samtidig kunne vise til hvordan vi skaper verdier og bidrar til samfunnet.  Vår lønnsomhet gjør at vi er en attraktiv arbeidsplass, kan skape gode kundeopplevelser og bli med på å bygge opp under et sunt norsk næringsliv som kan stå stødig i endringer.

Les også