Unge aksjonærer eier ofte aksjer i it-, teknologi- og spillselskaper, og synes å ha et mer kortsiktig perspektiv på sine investeringer.

AksjeNorge er en stiftelse som arbeider for å øke kunnskapen om langsiktig sparing i aksjemarkedet. Stiftelsen drives med støtte fra DNB Markets og en rekke andre forvaltere, bedrifter og organisasjoner i Norge.

Daglig leder Lene M. Refvik har trålet seg gjennom aksjonærlistene til samtlige selskaper på Oslo Børs. Hun har blant annet sett på hvilke aksjer på Oslo Børs de ulike aldersgruppene eier.

– Først og fremst er det utrolig bra at unge mennesker er opptatt av aksjer. Dette ser jeg både i den kvartalsvis statistikken som AksjeNorge setter sammen på aksjer-2basis av tall fra VPS, samt gjennom deltakelse på arrangementer vi holder og henvendelser jeg får, sier Refvik.

– Den typiske aksjonæren på Oslo Børs har lenge vært en mann på over 60 år. AksjeNorge er derfor opptatt av at yngre mennesker skal få kunnskap om aksjemarkedet fra en tidligere alder slik at de skal kunne ta gode investeringsbeslutninger tidligere i livet. Historisk sett er det jo nettopp aksjemarkedet som har gitt best avkastning over tid. 

Kontraster

Undersøkelsen viser at det er store forskjeller mellom yngre og eldre investorer. Blant de største selskapene er Telenor-aksjen mer populær blant yngre investorer enn blant de eldre.

Videre er også nettleserselskapet Opera Software, spillprodusenten Funcom og Gaming Innovation Group på listen blant selskapene som har mange aksjonærer under 30 år. Dette er basert på aksjonærlister per 30. juni i år.

– Det ser ut som de yngre aksjonærene har et litt mer koraksjer-1tsiktig perspektiv enn de eldre. De eldre sitter i store selskaper som de mest sannsynlig har eid over tid – og som har levert over tid. De yngre eier blant annet aksjer i spill- og teknologiaksjer, og også typiske tradingaksjer som hydrogenselskapet NEL og inkassoselskapet Axactor, der fellesnevneren er at både potensialet og risikoen sannsynligvis er større enn i mer modne selskaper, sier Refvik.

– Vi ser også en klar forskjell mellom unge menn og unge kvinner. Stort sett er det unge menn som er inne i tradingaksjer. Unge kvinner investerer i større grad likt som den eldre generasjonen, legger hun til.

Les også: Knuser myter om aksjemarkedet

Kunnskapsdrevet

Refvik påpeker også at det kan være fornuftig for unge mennesker å investere i teknologi. AksjeNorge anbefaler nemlig at man velger aksjer i en bransje eller et selskap som man har kjennskap til. Da er man mer oppmerksom på hvilke drivere og risikofaktorer som kan påvirke aksjekursen.

– Mange unge har stor kunnskap om for eksempel spill og teknologi, og sånn sett er dette en naturlig og positiv trend. Det er imidlertid viktig å ha spre risikoen og ikke satse alle pengene på en aksje eller en bransje. Flere studier viser dessuten at unge menn er mest den risikosøkende gruppen blant begge kjønn og på tvers av aldersgrupper. De bør derfor være ekstra bevisste på at Børsen ikke er et spill, men et sted hvor man plasserer penger for å oppnå god avkastning over tid, sier hun.

AksjeNorge utarbeider kvartalsvis og årlig statistikk knyttet til privatpersoners aksjesparing i Norge.  Les mer her.

AksjeNorge

  • AksjeNorge ble stiftet i 1993. Stiftelsen bidrar til økt kunnskap om aksjer og verdipapirmarkedene. AksjeNorge ønsker at alle skal ha grunnleggende kunnskap om hvordan aksjemarkedet fungerer, samt på hvilken måte man selv kan spare og investere i aksjer og fond.
  • Stiftelsen arbeider i et langsiktig perspektiv mot tre målgrupper; befolkningen generelt, studenter og elever, samt mot aksjespareprogrammer for ansatte i børsnoterte selskaper.
  • AksjeNorge hadde opprinnelig kontor på Oslo Børs, før stiftelsen i flere år delte kontorer med andre aktører. Fra og med februar 2015 flyttet AksjeNorge igjen inn i børsbygget for å få enda mer nærhet til børsen og dens virksomhet.

Les også