ROLIG. Kjartan Farestveit er porteføljeforvalter i DNB Asset Management. Han minner om at børskorreksjoner er ganske så vanlige.

Det beste du kan gjøre når aksjemarkedene skjelver er å holde deg helt til investeringsplanen din, sier porteføljeforvalter Kjartan Farestveit.

Oktober har vært en tøff børsmåned så langt. Aksjemarkedene har falt over hele verden, og Oslo Børs la torsdag bak seg sin verste børsdag på over to år. Kjartan Farestveit, porteføljeforvalter i DNB Asset Management, er ikke urolig.

– Ikke la deg stresse av børsfallet. Husk at opp- og nedturer i aksjemarkedene er det normale, sier Farestveit.

-Er dette starten på en lengre nedtur?

-Nei, vi tror ikke det. Lange nedturer er sjeldne, vi må må tilbake til 2008 for å finne siste lengre periode med børsfall. Vi trenger ikke gå lenger tilbake enn til januar for å finne siste mindre korreksjon, påpeker han.

En korreksjon er et kortvarig børsfall, ofte definert som et kursfall på rundt ti prosent.

Du bør holde deg til investeringsplanen din.

-Hvorfor tror DNB Asset Management at dette er en korreksjon og ikke starten på en langvarig nedtur?

Det er flere faktorer som gir støtte til aksjemarkedet, forklarer Farestveit, og lister opp:

 • Inntjeningen i næringslivet og vekstbildet er fortsatt tilfredsstillende. Viktige nøkkeltall støtter også opp om dette, i USA ser vi ser både at arbeidsledigheten er lav, og at bedriftene melder om positive fremtidsutsikter.
 • Selv om rentene er på vei opp, er rentepolitikken fortsatt stimulerende. Rentene er historisk sett fortsatt lave, og sentralbankene har understreket at de kommer til å bruke lang til på å øke rentenivået.
 • Finanspolitikken er fortsatt ekspansiv, særlig  i USA.
 • I år har variasjonen i finansmarkedene vært stor. I fremvoksende økonomier og i Europa har børsutviklingen vært svak sammenlignet med USA. Dette bidrar til at fallhøyden er mindre.

-Hva kommer til å bestemme markedets retning i månedene som kommer?

-Vi følger med på flere faktorer, sier Farestveit.

 • Nå begynner selskapets rapporterings-sesong, og det kommer nok til å sette sitt preg på markedene. Det er til syvende og sist selskapenes resultatutvikling aksjemarkedene lever av, og det blir lagt særlig vekt på hvilke signaler selskapene gir om utviklingen fremover, sier Farestveit.
  Han minner om at de siste 7-8 rapporterings-sesongene har støttet opp under den positive utviklingen i aksjemarkedene.
 •  Det blir også viktig å følge med på renteutviklingen. Den siste uken har renten på den amerikanske tiåringen (amerikanske statsobligasjoner med ti års løpetid) økt til 3-3,20, og dersom den begynner å stige raskt opp mot fire prosent er det utfordrende for børsene.
 • Utviklingen i den amerikanske inflasjonen  er også en viktig faktor. Dersom prisene stiger overraskende raskt og kraftig vil det kunne påvirke børsene negativt, men den siste målingen var ikke av det kaliberet.
  – Inflasjonstallene som ble sluppet torsdag viste at prisene steg mindre enn ventet i september, sier Farestveit.
 • Farestveit vil også følge nøye med på utviklingen i handelskrigen.
  – Vi tror at handelskrigen er litt overdrevet, og at de økonomiske konsekvensene av handelsbegrensningene ikke blir så store, sier porteføljeforvalteren.

-Hva er DNB Asset Managements hovedscenario for aksjemarkedet fremover?

-Vi er nøytrale. Det betyr at vi ikke gasser på, men vi bremser ikke heller, sier han.

-Dere vektet dere nylig opp i aksjer, fra undervekt til nøytral. Hva gjør dere nå med porteføljene?

-Vi gjør ingen endringer i porteføljene. Vi tenker langsiktig, sier Farestveit.

Her kan du lese mer om DNB Asset Managements markedssyn. 

-Hva bør den som investerer i aksjer gjøre nå?

– Den som allerede er i markedet bør holde seg rolig. Du bør holde deg til investeringsplanen din. Husk at nedturer som dette inntreffer «hele tiden». Meravkastningen i aksjemarkedet kommer ikke som en rett strek, sier han.

-Du må ikke la deg stresse, råder Farestveit.

For den som ikke eier aksjer kan børsfallet være en god mulighet.

– Du kan benytte en slik nedtur til å kjøpe deg inn i markedet. Et børsfall er en mulighet til å kjøpe andeler billigere, sier Farestveit.

Les også: Er det mulig  å time markedet?

 

Les også