ETTER TOPPMØTET: USAs president, Donald J. Trump, og Nord-Koreas leder, Kim Jong-un, etter toppmøtet i Singapore i natt. Foto: NTB Scanpix

DNB Nyheter har bedt noen av bankens eksperter kommentere «resultatet» av nattens toppmøte mellom Donald Trump og Kim Joung-un. Hvordan påvirker dette markedene og verden?

Knut A. Magnussen, makroøkonom i DNB Markets: 


– Erklæringen etter møtet mellom Trump og Kim kan, dersom den følges opp, bidra til redusert geopolitisk usikkerhet fremover. Det er marginalt positivt for den makroøkonomiske globale utviklingen, som for tiden trues av flere risikofaktorer. Siden de makroøkonomiske effektene er små, vil avtalen neppe påvirke finansmarkedene noe særlig.


Kjell Grandhagen, konsulent og risikoanalytiker i DNB:


-Toppmøtet i Singapore synes å ha gitt omtrent det minimumresultatet som de to partene måtte levere for at møtet kan karakteriseres som noenlunde vellykket. Den signerte slutterklæringen er ingen bindende avtale, men viser vei mot en prosess som skal gjøre Korea-halvøya atomvåpenfri som igjen gir Nord-Korea visse sikkerhetsgarantier. Dagens historiske møte etterlater mange ubesvarte spørsmål, blant annet hva gjelder verifikasjon av avrustningen og fjerning av sanksjoner. Først i de kommende månedene og årene vil vi få vite om prosessen virkelig leder til et atomvåpenfritt Korea og en fredsløsning mellom de to Korea-statene.


Torje Gundersen, porteføljeforvalter i DNB Asset Management:

– Det er flott at de snakker sammen på en mer sivilisert måte enn tidligere, men vi setter liten lit til at disse får til en avtale med hold i. Hvordan skal de forhandle frem en avtale de kan stole på? Nord Korea har en lang historie med løftebrudd, og Trump er kjent som en «dealbreaker» mer enn en «dealmaker».  Inntil vi ser noe mer håndfast på dette vil det være rart om markedene skulle «ta bølgen». Vi gjør ingen endring i porteføljene våre som følge av dette. Vi er mer spent på hva som kommer ut av sentralbankmøtene. Både Fed, ESB og Bank of Japan skal ha rentemøter denne uken.

Les også