FORTRINNSRETTSEMISJON I NORWEGIAN: Bjørn Kjos (CEO Norwegian Air Shuttle) og Håkon Hammer (DNB Markets) forklarer hva dette innebærer for deg som aksjonær og veien videre for selskapet. FOTO: Stig Fiksdal, DNB

*Artikkelen ble oppdatert 27. februar med video som viser hvordan du går frem for å bestille aksjer, steg for steg.

Norwegian Air Shuttle skal hente 3 milliarder kroner i ny egenkapital gjennom en fortrinnsrettsemisjon. DNB Markets bistår selskapet med transaksjonen.

I videoen under ser du Norwegian-sjefen Bjørn Kjos og Håkon Hammer fra DNB Markets forklarer hva dette innebærer for deg som aksjonær og veien videre for selskapet.

Dersom du har blitt tildelt tegningsretter gir disse deg rett til å tegne og bli tildelt aksjer i fortrinnsrettsemisjonen.

Tegningsrettene har vanligvis en verdi som reflekterer forskjellen mellom aksjekursen i markedet og den fastsatte tegningskursen på 33 kroner.

Dersom du ikke skal gå glipp av denne verdien må du enten tegne deg for nye aksjer med den risikoen det innebærer, eller selge tegningsrettene over Oslo Børs. I videoen under ser du hvordan du tegner aksjer, steg for steg.

Prospekt, informasjonsbrosjyre og mulighet for å tegne aksjer er tilgjengelig på www.dnb.no/emisjoner og hjemmesiden til Norwegian fra og med fredag 22. februar 2019.

 

Les også