IS I MAGEN: – Vårt viktigste råd til småsparere er å ha en langsiktig spareplan, med minst fem års tidshorisont, sier DNBs spareekspert Jo Ellefsen.

Hvordan skal du som småsparer oppføre deg når markedene er urolige?

– Når du sparer i fond vil du fra tid til annen oppleve at aksjemarkedet svinger mye, og at verdien på sparingen din faller i verdi. Det er selvfølgelig vondt å se, men når børsene faller er det viktig å ha is i magen, sier DNBs spareekspert, Jo Ellefsen.

Handelskonflikten mellom USA og Kina har i lengre tid skap nervøsitet i markedene, og i det siste har også usikkerheten rundt Brexit og utviklingen i rentemarkedet bidratt til at enkelte har solgt aksjer.

Løfter seg opp igjen

Aksjemarkedene er preget av uro, og har den siste tiden beveget seg både opp og ned.

– Historien viser oss at disse svingningene kommer og går, men også at markedene på sikt løfter seg opp igjen, sier Ellefsen, og viser til at både Oslo børs og amerikanske aksjemarkeder, til tross for svingninger, har steget kraftig de siste årene.

Hovedindeksen på Oslo Børs har steget 36 prosent de siste fem årene, mens indeksen som favner de største amerikanske bedriftene,  S&P 500, har steget 43 prosent i verdi.

Slik har et av DNBs mest populære fond, DNB Global Indeks, utviklet seg de siste fem årene:

Kilde: DNB

Tenk fem år frem i tid

– Vårt viktigste råd til småsparere er å ha en langsiktig spareplan, med minst fem års tidshorisont, sier Ellefsen.

Dersom du også har en månedlig spareplan vil du være mindre sårbar for eventuelle børsfall.

– Med en spareavtale i fond kjøper du fondsandeler på ulike tidspunkt, også når markedene faller. På den måten vil effektene av opp- og nedturer i markedet jevne seg ut over tid og redusere risikoen i sparingen din, forklarer Ellefsen.

Dersom du allerede har spareavtale i fond, og sparer langsiktig, anbefaler Ellefsen at du fortsetter med den faste sparingen.

Det gjelder også deg som sparer til pensjon

– Sparing til pensjon har gjerne veldig lang tidshorisont, og man sparer gjerne fast hver måned. Vi anbefaler at du holder deg til din opprinnelige plan, sier Ellefsen.

Unngå å ta ut alt på et uheldig tidspunkt

Dersom du har sparepenger i fond, men er usikker på hvor lenge du skal spare, anbefaler DNB at du leser vårt siste syn på aksjemarkedene. Det finner du her.

Dersom du har penger i fond, og trenger pengene nå, har Ellefsen  følgende råd:

– Vi anbefaler at du sprer uttakene dine over noe tid, for å unngå å ta ut alt på et uheldig tidspunkt.

Dersom du trenger sparerådgivning, kan du også kontakte våre rådgivere på 23 02 14 17.

*MERK: Verdien av en investering i aksjefond går som regel både opp og ned i løpet av noen år. Innløser du andelene dine i fondet rett etter eller under et børsfall kan verdien på andelene dine derfor være lavere enn det du betalte for dem. Skal du spare i aksjefond bør du ha mulighet og tid til å sitte gjennom urolige tider på børsene. Vi anbefaler derfor minimum fem års sparehorisont i alle våre aksjefond. 

Les også