SMART SPARING: – Det er gunstig for så godt som alle våre fondskunder å flytte fondene sine inn på en aksjesparekonto, sier Lise Spro, ansvarlig for aksjesparekonto i DNB. Foto: Kari Vartdal Riise

Da kan du spare mye skatt dersom du får opp farten!

Regjeringen vil at flere av oss skal spare i aksjer og fond, og derfor har de innført aksjesparekonto.

– Aksjesparekonto er en spareordning hvor du kan kjøpe og selge aksjer og aksjefond uten at det utløser skatt underveis, sier Lise Spro, ansvarlig for aksjesparekonto i DNB.

– Du kan også ta ut det du har satt inn på kontoen uten å måtte skatte av det. Skatt betaler du først når du tar ut gevinsten, altså det du har tjent på investeringene dine, forklarer Spro.

Hvorfor i all verden bør vanlige folk spare i fond?

Skattevindu

For at så mange som mulig skal flytte sine aksjer og fond inn på en aksjesparekonto har myndighetene åpnet et skattevindu, en overgangsordning som lar deg overføre aksjer og fond til en aksjesparekonto uten at du må skatte av gevinsten du har.

Det vanlige er at du må selge fondsandelene dine først dersom du ønsker å bytte til et annet fond. Dersom du hadde gevinst på fondet ditt, ville du da måtte betale skatt av denne gevinsten. Det slipper du altså nå.

– Akkurat nå kan man overføre aksjer og aksjefond til en aksjesparekonto uten å måtte realisere gevinst og skatte av det, men dette vinduet stenges ved nyttår, sier Jonny Andersen, leder for DNBs sparerådgivere.

Det er gunstig for så godt som alle våre fondskunder å flytte fondene sine inn på en aksjesparekonto, sier Lise Spro, ansvarlig for aksjesparekonto i DNB

Dette er fristene dersom du ønsker å gripe sjansen:

  • 30. november er fristen for å be om flytting av aksjer og aksjefond fra andre sparetilbydere til aksjesparekonto i DNB. Samme frist gjelder også for kunder som ønsker å flytte sin aksjesparekonto fra en annen sparetilbyder over til DNB i 2018.
  • Frist for å bestille flytting av aksjer og aksjefond til Aksjesparekonto innad i DNB er 19. Desember.

Fristene er satt av bransjen og VFF.

Her kan du opprette aksjesparekonto på 1- 2- 3

Mange har gevinst

Så godt som alle fondskunder hos DNB bør vurdere å flytte fondene sine inn i en aksjesparekonto, mener Spro.

– Det er gunstig for så godt som alle våre fondskunder å flytte fondene sine inn på en aksjesparekonto, sier Lise Spro, ansvarlig for aksjesparekonto i DNB.

Hele 95 prosent av DNBs fondskunder har nemlig gevinst på sine fond, og fortsatt er det mange av disse som ikke har flyttet sine aksjer og fond inn i en aksjesparekonto. Ifølge DNBs beregninger er det fortsatt rundt 80 milliarder kroner i aksjefond som ikke er flyttet inn på en aksjesparekonto.

Om du har tap på fondene og aksjene, vil det generelt sett være gunstigere å holde disse utenfor ASK.

– Dersom du har tap på noen av aksjene eller fondene dine er det som hovedregel lurt å holde disse utenfor ASK, slik at du får fradrag for tapet når du selger dem, sier Spro.

I forslaget til statsbudsjettet for 2019 går regjeringen inn for at denne overgangsordningen ikke forlenges, men avsluttes i år.

– Derfor er det er viktig å benytte vinduet som er åpent nå, oppfordrer Spro.

Bredde i tilbudet

Med aksjesparekonto i DNB får du tilgang til både fond fra DNB, men også en stor mengde fond fra andre tilbydere.

Dette er de ti mest populære fondene hos DNBs aksjesparekonto-kunder:

Topp ti ASK-fond i DNB Årlig gebyr Avkastning siste syv år
DNB Teknologi 1,50 % 26,60 %
KLP Aksje Fremvoksende Marked Indeks II 0,30 % 9,67 %
DNB Global Indeks 0,30 % 17,44 %
KLP Aksje Norden Indeks 0,20 % 15,62 %
Delphi Nordic 2 % 23,31 %
DNB Norden 1,40 % 15,93 %
DNB Norge Indeks 0,30 % 14,79 %
Alfred Berg Gambak 2 % 20,99 %
Skagen Global A 1 % 14,20 %
Skagen Kon-Tiki A 2 % 8 %

Ifølge Dinside.no, som har laget denne sammenstillingen, er det DNB og Sbanken som har flest av det som omtales som billige fond på listene. Dette er fond med relativt lave forvaltningshonorarer, og ifølge Dinside er indeksfond med forvaltningshonorar på 0,2-0,3 prosent å regne som billig.

Vil du også spare i aksjer og fond? Kom i gang her! 

Her kan du lese mer om å investere i fond: Hvorfor i all verden bør vanlige folk spare i fond?

Forbrukerrådets dom: Dette er den mest lønnsomme måten å spare på (men det er for få av oss som gjør det)

– Du trenger ikke være Einstein for å få det til

Les også