OVERVEKT AKSJER: Kysten er aldri klar i verdipapirmarkedene, men det kan se ut som vi har passert noen hinder. Passering av hinder, sammen med aksjer har falt og sentimentet er strukket, gjør at vi fortsatt anbefaler overvekt aksjer, forteller DNBs porteføljeforvalter Kjartan Farestveit. Foto: DNB

Kommentar / analyse: Det var sjeldent store kursbevegelser rundt årsskiftet. Det store spørsmålet er om kursfallet, og særlig det vi hadde i desember, skyldes overdrevet pessimisme og frykt, eller om det er en større og lengre nedtur som folder seg ut.

Veksten i verdensøkonomien blir trolig lavere i 2019 enn 2018. Kursfallet har imidlertid gjort forholdet mellom avkastning og risiko mer attraktivt.

Handelskrig eller ikke?

Etter mye uro rundt handelskrig i 2018, ser det ut til å være vilje blant amerikanske og kinesiske myndigheter for å komme fram til en handelsavtale.

Aksjemarkedet har også vært redd for at den amerikanske sentralbanken strammer for mye til i pengepolitikken i en periode med større usikkerhet i verdensøkonomien. Sentralbanksjef Powell understreket tidlig i januar at pengepolitikken ikke er på autopilot, og dette ble bekreftet i referatet fra forrige rentemøte.

Vi opprettholder moderat overvekt i aksjer, en posisjon vi har hatt siden slutten av oktober. I tiden framover er vi forberedt på fortsatt svingninger i markedet, men med signalene som er kommet rundt handelskrig og rentehevinger, tror vi neppe det blir så kraftig som i desember.

Det ser ut til å være vilje både blant amerikanske og kinesiske myndigheter for etablere en handelsavtale

Global vekst ser ut til å avmate. Dette er mest synlig i ledende indikatorer, som fungerer som en rettesnor for fremtidige vekstimpulser, og fallet i ledende indikatorer har ikke stoppet opp.

Imidlertid har det også vært gode nyheter på makrofronten. Det ser ut til å være vilje både blant amerikanske og kinesiske myndigheter for etablere en handelsavtale.  På nyåret sendte USA en delegasjon til Kina for å jobbe videre med detaljene i avtalen. Kina har reversert økte tollsatser som ble innført på amerikanske biler i fjor sommer og satsen er nå tilbake på 15 prosent fra 40. Dette er samme tollsats som Kina har på europeiske biler.

Før jul klarte OPEC å bli enige om å kutte oljeproduksjonen med 1,2 millioner fat per dag, og etter at det øvrige markedssentimentet har bedret seg har vi sett en oppgang i oljekursen.

Langlesing: Kjell Grandhagen forklarer alt du trenger å vite om internasjonal politikk og de store grunnleggende globale spørsmålene

Geopolitisk støy i Europa

Europa har heller ikke vært skånet for politisk turbulens, men etter flere runder ble det endelig klart at Italia og EU er enige om Italias budsjett for 2019.

I kjølvannet av den geopolitiske støyen har aksjemarkedet også blitt påvirket av en økende frykt for betydelig svakere vekst og at den amerikanske sentralbanken skal gjøre en politikkfeil.

Vi finner ikke de samme ubalansene som ved inngangen til de to siste resesjonene

Svakere økonomisk vekst fikk ny næring når den såkalte ISM indeksen i USA falt vesentlig. Den har lenge ligget på rundt 60, men falt til 54 på januarmålingen. En verdi over 50 indikerer fortsatt høy aktivitet, men det er ingen tvil om at fallet var stort.

Ser vi ellers på amerikansk økonomi er det vanskelig å hevde at en snarlig resesjon er på vei. Vi finner ikke de samme ubalansene som ved inngangen til de to siste resesjonene.

I Europa har også utviklingen vært svak. Vi ser dette særlig i tysk økonomi som hadde negativ vekst i tredje kvartal i 2018 og spørsmålet er om denne trenden vil fortsette. Det er vi tvilende til. Noen av utfordringene i tysk økonomi er midlertidige engangs effekter. Det største eksempelet på dette er bilproduksjonen, en vesentlig næring i Tyskland, som har hatt store utfordringer i forbindelse med nye målemetoder av skadelig utslipp og drivstoff-forbruk. Dette har vært en flaskehals i tysk bilproduksjon, og ligger nå an å snu fra mot- til medvind.

Nøytral rente kan ikke observeres og er dermed gjenstand for debatt både i akademia og blant markedsaktører

Anbefaler overvekt aksjer

Den amerikanske sentralbanken økte renten i desember og antydet videre tre økninger til i år. Reaksjonen var fall i både aksjer og renter. Markedet er redd for at sentralbanken strammer for mye til i pengepolitikken. En utfordring er at man ikke vet på hvilket nivå pengepolitikken går fra å være stimulerende til innstrammende.

Nøytral rente kan ikke observeres og er dermed gjenstand for debatt både i akademia og blant markedsaktører. Hvis man sammenligner med historiske standarder er politikken stimulerende, men det kan være at nøytrale renter har falt og at vi ikke skal tilbake til de rentenivåene vi så før finanskrisen. I så fall blir pengepolitikken raskere innstrammende når rentene heves og demper dermed aktiviteten.

Etter sentralbankmøtet i desember har imidlertid sentralbanken presisert at pengepolitikken ikke er på autopilot. Farten vil tilpasses terrenget og det har blitt mottatt positivt i markedet.

Kysten er aldri klar i verdipapirmarkedene, men det kan se ut som vi har passert noen hinder. Passering av hinder, sammen med aksjer har falt og sentimentet er strukket, gjør at vi fortsatt anbefaler overvekt aksjer.

Les også