ANBEFALER AKSJESPAREKONTO: -Aksjesparekonto er en veldig fin løsning for forbrukeren. Du kan være din egen forvalter, sier Jorge Jensen, fagdirektør for finans i Forbrukerrådet. Foto: Kari Vartdal Riise

De aller fleste nordmenn sparer, men det er fortsatt langt under halvparten av oss som sparer i aksjefond. Det er for få, mener fagansvarlig for finans i Forbrukerrådet, Jorge Jensen.

– Til langsiktig sparing anbefaler vi globale indeksfond, og vi mener at norske husholdninger bør ha en større del av sin sparing i globale indeksfond, sier Jensen.

Ifølge Verdipapirfondenes forening (VFF) er det nå 1,5 millioner nordmenn som sparer i aksjefond, noe som tilsvarer 36 prosent av befolkningen.

Les også: Du trenger ikke være Einstein for å få det til

Spre risikoen

Forbrukerrådet holder en knapp på de globale indeksfondene, etter å ha analysert 20 år med fondsdata. Forbrukerrådet fant at de globale indeksfondene har gitt bedre avkastning enn de aktivt forvaltede globale fondene i denne perioden, etter at gebyrene er trukket fra.

– Dersom du sparer i et globalt indeksfond har du kontroll på flere forhold som har vist seg å påvirke hvor lønnsom investeringen blir, sier Jensen.

– Du sprer investeringene, og dermed også risikoen, over flere regioner. Fordelen er at dersom den økonomiske utviklingen er dårlig i en del av verden, så har det ikke så stor innvirkning på dine penger, sammenlignet med å plassere alt i et geografisk begrenset fond, forklarer fagdirektøren.

Regjeringen oppfordrer til aksjesparing

Også regjeringen ønsker at flere nordmenn skal investere i aksjemarkedet, og i 2017 lanserte regjeringen aksjesparekontoen for å gjøre det enklere for folk flest å spare i aksjer og fond.

– Formålet er å gjøre det enklere og mer gunstig for privatpersoner å omfordele sparemidler i aksjer, og på den måten bidra til at småsparere i større grad investerer i aksjer, skrev regjeringen i statsbudsjettet.

Med en aksjesparekonto kan også småsparere kjøpe og selge aksjer og aksjefond uten å måtte skatte av det.  Skatt betaler du først når du tar ut gevinsten.

Vil du også kunne handle aksjer og fond enkelt? Her kan du opprette aksjesparekonto kostnadsfritt 

Men vær rask. Fristen for å bestille flytting av aksjer og fond fra en tilbyder til en annen, er allerede 30. november.

Sjekk fristene her: Har du store gevinster på aksjer og fond? 

FINANSTALEN: Finansminister Siv Jensen la frem regjeringens forslag til statsbudsjett for neste år i oktober. Regjeringen foreslår å utvide ordningen med aksjesparekonto slik at den blir enda enklere og mer fleksibel. Foto: NTB Scanpix

Fint for forbrukeren

– Aksjesparekonto er en veldig fin løsning for forbrukeren. Du kan være din egen forvalter, sier Jensen i Forbrukerrådet.

En av fordelene er nettopp det et man ikke må skatte av gevinsten fortløpende, mener han.

Muligheten til å sette inn midlene skattefritt er et veldig godt tilbud til forbrukeren

– Å få muligheten til å kunne flytte rundt mellom aksjer og aksjefond uten å måtte skatte av gevinsten der og da kan bidra til å gjøre forbrukerne vant til  å spare i aksjer, sier Jensen.

Han håper at flere vil benytte seg av aksjesparekontoen.

– Vi håper at det blir oppmerksomhet rundt produktet nå som overgangsåret snart er omme. Muligheten til å sette inn midlene skattefritt er et veldig godt tilbud til forbrukeren, sier Jensen.

Skattefri overgang i år

Ut året kan du nemlig sette aksjer og fond du allerede har inn på en aksjesparekonto uten å måtte skatte av gevinsten.

– Det betyr at det er gunstig for så godt som alle våre fondskunder å flytte fondene sine inn på en aksjesparekonto, sier Lise Spro, ansvarlig for aksjesparekonto i DNB.

Hele 95 prosent av DNBs fondskunder har nemlig gevinst på sine fond, og fortsatt er det mange av disse som ikke har flyttet sine aksjer og fond inn i en aksjesparekonto.

Om du har tap på fondene og aksjene, vil det generelt sett være gunstigere å holde disse utenfor ASK.

Regjeringen går i forslaget til statsbudsjettet for 2019 inn for at denne overgangsordningen ikke forlenges, men avsluttes i år

– Derfor er det er viktig å benytte vinduet som er åpent nå, oppfordrer Spro.

Hvis man tar ut mer enn kostprisen på aksjene (det du opprinnelig kjøpte dem for) fra aksjesparekontoen, vil det overskytende skattlegges med 30,6 prosent, ifølge Skatteetaten.

Lise Spro er ansvarlig for aksjesparekonto i DNB.

Enda bedre ordning

I forslaget til statsbudsjett for neste år går regjeringen inn for å gjøre aksjesparekontoen enda enklere.

Regjeringen foreslår at man skal kunne overføre verdipapirer mellom egne aksjesparekonti uten å skatte av det, og også mellom konti hos ulike tilbydere. De vil også fjerne regelen om løpende beskatning av utbytte fra aksjer i aksjesparekonto, slik at utbytte behandles på samme måte som skatt på gevinster.

Les mer om regjeringens forslag her: De viktigste nyhetene for deg som sparer i aksjer

– En god ordning for forbrukerne gjøres enda bedre, sier Jensen.

Med aksjesparekonto i DNB har du tilgang til både enkeltaksjer og nær 400 fond, langt flere enn du har tilgang til dersom du ikke har en slik konto. Få din egen aksjesparekonto på 1-2-3 her

Les også: Slik vil foreldrene til Elias (3) sikre at han får en god start på voksenlivet

Les også