Prognosene tyder på at 2017 blir nok et godt år for norske boligpriser. Men i horisonten lurer flere farer som i verste fall kan sette en stopper for oppturen.

DNB Markets har tirsdag formiddag lagt frem prognoser for norsk økonomi i 2017. Boligprisene er et sentralt tema. Makrospesialistene venter nok et år med høy vekst i boligmarkedet. Etter en vekst på rundt åtte prosent i 2016, ligger det an til ni prosents økning i året som kommer.

«Boligprisveksten har vært svært høy i andre halvdel av 2016. Vi starter derfor 2017 på et langt høyere nivå for boligprisene enn på samme tid i fjor. Dermed ligger det an til et nytt godt år for denne statistikken. De lave rentene har vært en viktig fundamental driver for boligprisveksten, og ikke minst forventningen om at rentene skal forbli lave nærmest for alltid. Dessuten utvikler arbeidsmarkedet seg sterkt i store deler av landet», sier makroøkonom Jeanette Strøm Fjære (bildet) i DNB Markets.

Fem forhold som kan bremse festen

Likevel er DNB Markets klar på at intet tre vokser inn i himmelen – heller ikke boligpristreet. Flere risikomomenter lurer i horisonten, og kan komme til å påvirke boligmarkedet allerede i 2017.

  • Rentene kommer neppe til å fortsette fallet fra dagens lave nivå.
  • Husholdningenes gjeld kan ikke vokse inn i himmelen.
  • Byggingen av nye boliger er på det høyeste nivået på over 30 år.
  • Husholdningenes inntekt har vist en svak vekst, og dette kan gi en forsinket effekt i boligmarkedet.
  • Reguleringene knyttet til boliglån vil trolig bli strammere.
kyrre
RENTEFRYKT. En renteoppgang er det som har størst potensial til å snu utviklingen i boligprisene raskt, ifølge seniorøkonom Kyrre Aamdal i DNB Markets.

«Kort oppsummert så mener vi at prisveksten kommer til å bremse opp i løpet av 2017. Dagens veksttakt er ikke bærekraftig når man ser på de fundamentale forholdene, som inntektsutvikling, gjeldsnivå og renteutvikling. Det er også en risiko for at det kommer et mer markert omslag i 2017. En renteoppgang er nok det som har størst potensial til å snu utviklingen i boligprisene raskt. Både fordi en renteøkning virker negativt på boligprisene i seg selv og fordi den kan påvirke prisforventninger og dermed snu sentimentet i markedet», sier seniorøkonom Kyrre Aamdal i DNB Markets.

Slik blir økonomien i 2017

Farten i norsk økonomi kommer til å ta seg noe opp i 2017, ifølge DNB Markets.

Makroekspertene anslår en vekst på 1,3 prosent i 2017, opp fra 0,7 prosent i 2016. Et videre fall i oljeinvesteringene motvirkes av en ekspansiv finanspolitikk med økende pengebruk fra den offentlige pengebingen.

«Hovedutfordringen i norsk økonomi er fortsatt mangelen på omstilling. Den økte etterspørselen kommer fra offentlig sektor. For en rekke viktige bransjer i privat næringsliv ser vi enten status quo eller en nedgang. Oljesektoren tynger fastlandsøkonomien med et fall i investeringene på 15 prosent i 2016 og ytterligere 10 prosent neste år. Nedturen i de oljerelaterte næringene legger press på norske bedrifters eksport, og dette kommer til å fortsette i 2017», sier Aamdal.

Les hele rapporten: Økonomiske utsikter for 2017

Se makroøkonom Jeanette Strøm Fjære utdype analysen av det norske boligmarkedet:

Les også