Her hjemme i Norge er en lav oljepris synonymt med nedgang på børs, svakere norsk krone og økt arbeidsledighet. Men er det virkelig sånn at en lav oljepris kun er dårlig nytt?

– Foruten det åpenbare, at billigere olje gir billigere bensin, er også en lavere oljepris med på å gi lavere transportkostnader for fly og skip, samt lavere produksjonskostnader av ulike produkter og goder som verden setter pris på. Med andre ord gir lavere oljepris lavere inflasjon, sier Thomas Lie i DNB Wealth Management.

Selv om bensinprisen i Norge ikke har falt mye etter oljeprisnedgangen, vil i mange andre land lavere transportkostnader gi rom for økt konsum, sier Lie.

– En lavere oljepris er på mange måter det ekspertene kaller en skattelette, og gir vanlige forbrukere mer penger å bruke i hverdagen, og økt konsum vil over tid gi høyere økonomisk vekst (BNP), påpeker han.

grafffffffffff

 

Oljeprodusenter, som Norge, er blant de som har kommet svært godt ut av en global oljebølge de siste 50 årene. Ser man på verden som helhet, har Institute of International Finance beregnet at et fall på 25 dollar i oljeprisen, på lang sikt vil bidra til ca 0,2 % økt vekst.

– Men ulike land reagerer forskjellig, og USA tjener enda mer på lav oljepris. Russland på sin side, en stor olje- og gassproduserende nasjon, taper stort på et slikt oljeprisfall. Med et fall fra over 100 dollar fatet ned til dagens nivå, er Russland ventet å vokse nesten 3 prosent mindre pr år. Når andre land vokser 1 – 2 prosent er dette en dramatisk forskjell, sier Lie.

-Så er oljepris bare dårlig nytt?

– Nei, for oss her i Norge, så er ikke dette positivt, men for verden for øvrig er dette godt nytt som bidrar til økonomisk vekst. Mindre penger for bensin, transport og produksjonskostnader er mer penger til annet konsum eller sparing for verdens innbyggere.

-Billig olje er imidlertid ikke positivt for miljøet. Sånn sett er Norge og miljøforkjempere på samme side. Vi skulle gjerne sett at oljeprisen igjen beveget seg noe høyere, legger han til.

 

Les også