markedet

Å kjøpe på bunn og selge på topp i markedet, er enhver investors ønskedrøm, men i praksis er det vanskelig å gjennomføre. Vi spør Paul Harper, aksjestrateg i DNB Markets, hvordan han jobber for å være best mulig forberedt på endrede markedsforhold.

Er det i det hele tatt mulig å oppnå meravkastning ved å time markedet?

VIKTIG INDIKATOR: Arbeidsledighet i USA gir en god indikasjon på kapasitetsutnyttelse og hvor langt ut i den globale syklusen man er.

– Vårt fokus er å prøve å time selve markedssyklusen. Vi prøver å være overvekt aksjer fra tidlig i syklusen, nøytralvekt når syklusen modnes og undervekt når syklusen bremser opp. Selv om markedet fortsatt kan levere bra avkastning når syklusen er moden, reduserer vi overvekten for å begrense risiko. Det gjør vi fordi det er veldig vanskelig å time slutten av en syklus. Markedet er en ledende indikator for økonomien, så det er allerede for sent når makrotallene bekrefter at syklusen har stoppet opp.

Hvilke er dine fem favorittindikatorer for å bedømme hvorvidt et marked er over- eller undervurdert?

1. Arbeidsledighet i USA – gir en god indikasjon på kapasitetsutnyttelse og hvor langt ut i den globale syklusen man er.
2. Yieldkurven – har vært ledende for syklusen og har normalt blitt invertert før slutten på syklusen (lange renter blir lavere enn korte renter).
3. High-yield spreader – har historisk ledet aksjemarkedet på både topper og bunner.
4. Verdivurdering – selv om verdivurdering ikke er noen kortsiktig timing-indikator så er det veldig sterk korrelasjon med fremtidig avkastning på mellomlang sikt. Vanlige multipler vi ser på er pris i forhold til inntjening (12 måneders forward P/E) og pris i forhold til bokførte verdier (P/B).
5. ISM-indeksen – er sammenfallende med børsen, men kan gi timing-signaler.

Les: Høy pris på litium sender aksjen til værs

markedet
EKSPERT: Paul Harper er aksjestrateg i DNB Markets.

Kortsiktig støy i markedet

Hvilke indikatorer mener du får for mye oppmerksomhet?

– Politiske signaler skaper ofte kortsiktig støy i markedet, men det er sjeldent det blir mer enn støy av det.

markedet
LEDENDE: Yieldkurven har vært ledende for syklusen og har normalt blitt invertert før slutten på syklusen. Lange renter blir lavere enn korte renter.

Hvordan allokerer du kapital basert på timing?

– Av risikohensyn mener vi man, på generell basis, aldri skal være enten 100 prosent eksponert eller helt ut av markedet. I starten av syklusen mener vi man skal ha den største overvekten, og redusere risikoprofilen etter hvert som syklusen modnes.

Burde man bruke en rent mekanisk allokeringsstrategi eller «skjønn»?

– For langsiktig timing bruker vi skjønn fordi hver syklus har sine særegenheter. Topp- og bunnnivå på de forskjellige fundamentale indikatorene har variert for hver syklus. Videre kan periodisk rebalansering mellom aktivaklasser være fornuftig over tid i form av at man sikrer gevinst i det som har utviklet seg bra og reinvester i det som har blitt billigere relativt sett (dette forutsetter ‘mean reversion’ i avkastning på forskjellige aktivaklasser over tid).

– For kortsiktig timing kommer muligheten for at markedet overreagerer i form av ekstrem frykt eller grådighet. Det er gjerne lettere å utnytte disse med mekaniske strategier så man ikke selv blir utsatt for den samme stemningen som skaper muligheten i utgangspunktet.

Er det noe annet du kan tilføye om kortsiktig timing?

– Sentiment kan være en nyttig kontrær-indikator. Vi lener oss ikke på en enkeltindikator, men har flere indikatorer vi følger på fast basis. Blant disse er vår egenproduserte «Nordic market timing indicator», AAII Bull og Bear survey og CNN’s Fear and Greed indeks.

Les også