Skipsfarten må forbedre sine rutiner for kondemnering av skip, og gå bort fra praksisen med opphugging på strender. DNB ønsker å bidra positivt og slutter seg til «The Responsible Ship Recycling Standard», som de nederlandske storbankene ABN, ING og NIBC har tatt initiativ til.

Kristin H. Holth, leder for Shipping, Offshore and Logistics i DNB (Foto: Stig B. Fiksdal).

– Vi ønsker med dette å få til et konstruktivt samarbeid med kunder og andre banker for å heve standarden i bransjen når det gjelder arbeidsmiljø og miljømessige konsekvenser på lang sikt, sier Kristin H. Holth, leder for Shipping, Offshore and Logistics i DNB.

Opphugging av skip på strender er forbundet med dårlige arbeidsforhold med stor risiko for helse og miljø. Hensikten med bankenes initiativ er å påvirke flere av aktørene i bransjen til å forplikte seg til forsvarlig resirkulering i henhold til internasjonale standarder som er nedfelt i Hong Kong-konvensjonen og EUs regelverk. Mange selskaper følger disse standardene allerede. Likevel blir fortsatt mange skip hugget opp på strender i Sør-Asia.

Les også