GOD KOSTNADSKONTROLL: DNBs resultat for årets tredje kvartal var 5 673 millioner kroner, en økning på 26 millioner fra samme kvartal året før. Lave tap og god kostnadskontroll bidrar positivt til resultatet. Stig B. Fiksdal

DNBs resultat for årets tredje kvartal var 5 673 millioner kroner, en økning på 26 millioner fra samme kvartal året før. Lave tap og god kostnadskontroll bidrar positivt til resultatet.

– Vi ser mange av de samme tendensene som Norges Bank, farten i norsk økonomi er god, oljeprisen er på et høyere nivå, investeringene er på vei opp og lønnsveksten og arbeidsledigheten peker i riktig retning. Når den økonomiske utviklingen går godt, får vi også lavere tap i bankene. Samtidig har utsikter til høyere renter hatt en heldig og dempende effekt på boligprisene, sier konsernsjef i DNB, Rune Bjerke.

Resultatvekst i personmarkedet

Netto renteinntekter i tredje kvartal ble totalt 9 152 millioner kroner, en økning på 146 millioner kroner fra samme kvartal i fjor. Andre inntekter falt imidlertid med 579 millioner kroner, fra 3 922 til 3 343 millioner, hovedsakelig knyttet til endringer i klassifisering under de nye regnskapsreglene i IFRS9, samt betydelig lavere aktivitet i kapitalmarkedene i kvartalet. DNBs resultat for tredje kvartal er 411 millioner lavere enn andre kvartal i år.

Etter tre kvartaler er DNBs egenkapitalavkastning for 2018 11,2 prosent, mot 10,2 prosent i samme periode i fjor. Resultatet per aksje er hittil i år 10,42 kroner, mot 9,06 kroner etter tre kvartaler i fjor.

På grunn av betydelige tilbakeføringer av tidligere tapsavsetninger innen olje- og gassektoren på en halv milliard kroner, ender tapene for tredje kvartal på beskjedne 11 millioner kroner.

Høyere tempo og økt innovasjonstakt

DNB har i kvartalet lansert en rekke nye tjenester, initiativer og samarbeid med spennende aktører:

DNB Regnskap er i pilotfase med de første bedriftskundene som får teste bank og regnskap integrert (samarbeid med gründerbedriften Luca Labs).

 • DNB ansatte roboten Aino som avlaster kundeservice på chat hele døgnet
 • Google Assistant ble lansert i Norge i august, og DNB er en av de første aktørene i Norge til å utvikle egne kundetjenester på plattformen.
 • Et av Europas ledende fintech-miljøer, 11:FS i London, har valgt DNB som partner for sin nye satsing på skybaserte banksystemer. DNB er med som medeier og første kunde i det nye selskapet «Foundry».
 • DNB NXT ble arrangert i 19 byer over hele landet i tredje kvartal, med over 1000 møter mellom gründere og investorer som resultat.
 • Spare-appen som ble lansert i 2017, har nå 185 000 brukere og har blitt en av Norges mest effektive salgsplattformer for fond og aksjer. Kundene våre handlet fond i appen for over 340 millioner kroner i kvartalet, en tredobling fra året før.

– Ett år etter at vi satt ny organisasjon og nye prioriteringer, begynner vi nå å se mange bevis på at vi beveger oss fortere, og lager gode, digitale kundeopplevelser. Vi oppsummerte arbeidet hittil med alle de ansatte i forrige uke, og det kom inn over 630 eksempler på prosjekter eller tiltak som bevis på at den nye strategien vår er tatt ut i livet.
Det var mange som spådde at bankene kom til å dø for noen år siden. Det er det en stund siden jeg har hørt, sier konsernsjef Bjerke. – Tvert i mot ser vi at nye utfordrere og etablerte aktører kan utfylle hverandre og skape gode løsninger sammen.

Finansielle nøkkeltall for tredje kvartal 2018

 • Driftsresultat før nedskrivninger og skatt utgjorde 7,2 milliarder kroner (7,4)
 • Resultatet var 5,7 milliarder kroner (5,6)
 • Resultat per aksje ble 3,41 kroner (3,34)
 • Egenkapitalavkastningen ble 10,9 prosent (11,2)
 • Kostnadsgraden var 42,7 prosent (42,7)
 • Ren kjernekapitaldekning (i henhold til overgangsregler) var 16,5 prosent (16,3)

Sammenlignbare tall for tredje kvartal 2017 i parentes.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.

Kontakt:
Thomas Midteide, konserndirektør Media & Marketing, mobil +47 962 32 017
Rune Helland, leder for Investor Relations, mobil +47 977 13 250
Detaljer om DNBs resultater finner du på www.dnb.no/ir

Les også