KNALLAVKASTNING: Forvalter Dag Hammer har truffet blink med aksjene han har plukket til sitt DNB SMB-fond i år. Foto: Stig B. Fiksdal

Det har vært et knallår for de norske aksjefondene,  og Dag Hammer i DNB forvalter fondet som leverte aller best avkastning i fjor.

Nordmenn har virkelig fått igjen for sparing i aksjefond hittil i år. Norske personkunder aksjefond  hadde steget over 25 milliarder kroner i verdi  etter årets ti første måneder, ifølge beregninger Finansavisen har gjort på bakgrunn av tall fra Verdipapirfondenes forening (VFF).

Blant de ti fondene som har levert best avkastning hittil i år, er det flere DNB-fond. Det aller beste er DNB SMB, forvaltet av Dag Hammer. Dette fondet, som investerer i små og mellomstore norske bedrifter, har hatt en avkastning hittil i år på 34 prosent.

DNB SMB er et av flere fond som har levert god avkastning i år, her kan du lese mer om fondene.

Håkon Hansen, konserndirektør for DNB Wealth Management, er svært fornøyd med å bidra til at nordmenn får god avkastning på sparepengene sine.

– Det er særlig godt å se at forvalterne leverer knallsterkt i et år der vi har kuttet prisene på fond, og der vi har motivert så mange kvinner til å investere i aksjemarkedet, sier Hansen.

DNBs #huninvesterer-kampanje har bidratt til at det totale fondssalget har økt, og at det for første gang er enda flere kvinner enn menn blant nye fondskunder i DNB.

Har du gevinst på aksjer og aksjefond, men har enda ikke flyttet dem inn i aksjesparekonto? Da må du raske på, fristen for skattefri flytting er allerede 1. desember. Flytt til aksjesparekonto i DNB her. 

Troner på toppen

Alle de 83 norske aksjefondene som er registrert som aktive på Oslo Børs har levert positiv avkastning hittil i år, men Dagens Næringsliv peker på at bare 16 av dem har gjort det bedre enn fondsindeksen på Oslo Børs. Fondsindeksen har steget litt over 14 prosent så langt i år.

… fascinerende at forskjellige mennesker kan se på stort sett de samme dataene, men trekke vidt forskjellige slutninger

Og Dag Hammers DNB SMB-fond har altså levert aller best, med 34 prosent avkastning. Det neste fondet på listen er også forvaltet av Hammer, DNB SMB R, mens vi på tredje plass finner Delphi Norge, som har hatt en avkastning på 27 prosent hittil i år.

– Jeg tok over fondet i desember 2015 og har levert det som rett og slett må kalles fantastisk avkastning siden. Fondet har slått sin benchmark med rundt 60 prosent siden jeg tok over fondet, tror ikke det er mange som kan vise til en slik historikk, sier Hammer til DNB Nyheter.

De siste sju årene har DNB SMB levert en gjennomsnittlig årlig avkastning på 15 prosent.

Grundig forarbeid

Bak den sterke resultatlisten ligger det mye arbeid. Hammer påpeker at det er mange faktorer som spiller inn når han velger aksjer. Han bruker mye tid på å treffe selskapene, han snakker hyppig med analytikere, meglere, andre forvaltere og kollegaer.

– Jeg legger stor vekt på å få så mye informasjon som mulig fra flest mulige kilder. Til slutt må man imidlertid gjøre seg opp sin egen mening og det er det som er så fascinerende at forskjellige mennesker kan se på stort sett de samme dataene, men trekke vidt forskjellige slutninger, forteller Hammer.

Utfordring og mulighet

Hammer investerer i små og mellomstore selskaper, en sektor som ikke dekkes like grundig av analytikere som de større selskapene er. Det ser Hammer både som en utfordring og en mulighet.

– At få analytikere dekker mange av disse selskapene, og at det er et betydelig mindre innslag av institusjonelle investorer  som eiere, gjør det mer krevende på mange måter. Flipsiden av dette er imidlertid at det kan være en betydelig høyere oppside i disse aksjene, sier Hammer.

I tillegg har man ofte anledningen til å komme mye tidligere inn i selskaper, noe som muliggjør enn høyere avkastning hvis det går bra.

– Vi blir ofte spurt om å investere i selskaper før de blir børsnotert, sier Hammer.

Han peker også på at likviditeten i mange av disse aksjene kan være en utfordring.

– Derfor er det viktig å ha en god sammensetning i porteføljen av ulike typer selskaper mht. størrelse og likviditet, sier forvalteren.

Her kan du se hvilke selskaper fondet er investert i, og lese den siste månedsrapporten fra Hammer. 

Her finner du DNBs mest populære fond. 

Om kort tid lanserer DNB også et nordisk SMB-fond, DNB Nordic small cap: Finner gull i små selskaper

I denne utgaven av podkasten Utbytte kan du høre  forvalter Hans-Marius Lee Ludvigsen forklare hvorfor han tror det er gull å hente i de mindre nordiske selskapene:

*Avkastningen i fondene, inkludert DNB SMB, er regnet for perioden 1.1-21.11 av Dagens Næringsliv, som hentet tall fra Oslo Børs. I de siste fem årene har fondet DNB SMB gitt 13,8 % per år i avkastning (per 29.11.19) Merk: Selv om fondene har levert bra tidligere kan du ikke se på historisk avkastning som en garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutvikling, forvalterens dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved kjøp, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan også bli negativ som følge av kurstap.

 

Les også