– Jeg tror vi gjør klokt i å legge til grunn av Trump faktisk mener det meste av det han lovte i valgkampen. Derfor kommer han også til å gjennomføre så mye av det som han får mulighet til, sier risikoanalytiker Kjell Grandhagen.

Av Egil Erlandsen (tekst og foto)

Kjell Grandhagen gikk av som sjef for Etterretningstjenesten ved årsskiftet, etter et langt yrkesliv i Forsvaret. Nå jobber han som konsulent i DNB med risikoanalyser som fagfelt.

Alvoret synker inn

Grandhagen mener at Trumps takketale valgnatten, og hans ydmyke fremtreden i Det hvite hus sammen med president Obama, viser at nå synker alvoret inn hos ham.

– Han skal bekle verdens viktigste embete. Det kaller på forsiktighet, moderasjon og verdighet – og det blir viktig for ham å sikre seg handlefrihet. Trump skal i tiden fremover forberede seg på å gjennomføre sin politikk i et klima preget av et splittet USA, en republikansk, men kritisk Kongress og i en verden som frykter ham. Noen later til å tro at alt han sa under valgkampen var populistisk valgflesk, og at han i realiteten kommer til å gjøre noe helt annet. Noen håper endog på «business as usual». De kommer nok til å ta grundig feil, sier Grandhagen.

Gjør som han har lovet

– Jeg tror vi gjør klokt i å legge til grunn av Trump faktisk mener det meste av det han lovte i valgkampen. Derfor kommer han også til å gjennomføre så mye av det som han får mulighet til. En god del av programmet hans har bred støtte i det republikanske partiet. Reversering av helsereform, skattelettelser, deregulering for næringsliv og finans og fjerning av byråkrati og direktivvelde vil derfor lett kunne kjøres gjennom i Kongressen.

Grandhagen venter at den nyvalgte presidenten kan få større problemer når utgiftssiden skal økes. Trump skal mangedoble infrastruktursatsinger og bygge mur mot Mexico. Det koster flesk. Og republikanerne i Kongressen vil ikke ha økte budsjettunderskudd og økt statsgjeld. Balansen i hans økonomiske plan mangler. «Den skal komme gjennom dynamikken som skapes gjennom økt virksomhet», sier Trump. Det må han nok først bevise.

Overser robotiseringen

– En klar rød tråd gjennom Trumps politiske program peker mot et mer isolasjonistisk, proteksjonistisk, nasjonalistisk USA. Han vil ha arbeidsplasser og aktivitet hjem, og verktøyene er anti-globalisering, bort med handelsavtaler og straffetoll mot utvalgte land. Det Trump har oversett er at det faktisk ikke er globaliseringen som i første rekke har fjernet amerikanske arbeidsplasser, men digitalisering, automatisering, robotisering og markedets egne mekanismer. Når han derfor vil tilbake til fortiden i rustbeltets kull- og stålproduksjon, vil han nok få en og annen aha-opplevelse, tror DNBs risikoanalytiker.

Den fattige verden taper

Grandhagen venter at Trump vil møte en mur av utfordringer internasjonalt. Straffeskatt betyr fort handelskrig. Få tror Trump kan vinne den i det lange løp. Men det er også en annen, enda mer alvorlig virkning av redusert internasjonal handel: Det blir den fattige verden som virkelig taper.

– Den vil allerede rammes hardt av redusert arbeidskraftbehov som følge av det vi kaller den 4. industrielle revolusjon. Hvis vi i tillegg blokkerer for disse landenes evne til å eksportere sine varer, vil de gli tilbake i ytterligere fattigdom, og vi vet konsekvensen: Millioner av nye migranter vil banke på døren i Europa og Nord-Amerika. Og få tror vel at global vekst kan opprettholdes med mindre globalisering, sier han.

Åpner for destruktive krefter

Amerikansk isolasjonisme får også andre utenrikspolitiske konsekvenser. Svekket nærvær og interesse i Asia, Midt-Østen, Afrika, Latin-Amerika og Europa gir redusert amerikansk innflytelse og tillit i disse regionene. Det åpner for at andre geopolitiske aktører kan fylle vakuumet, og gir større spillerom for destruktive krefter.

– Selv om presidenten har stort handlingsrom i utenrikspolitikken, er det derfor grunn til å tro at han vil komme under sterkt press for moderasjon på dette området både fra Kongressen, egne rådgivere og statsledere verden rundt. Og Trump er trolig pragmatisk nok til å snu i tide, dersom han ser at deler av hans program kan få en kontraproduktiv effekt. Han skal gjøre «America Great Again» – ikke kjøre landet mot stupet, påpeker Grandhagen.

Hva med Norge?

For Norge som et lite land er kanskje ikke de umiddelbare effektene så store, men i lengden er vi verken tjent med redusert internasjonal handel, proteksjonisme eller et introvert, tilbaketrukket USA. Sikkerhetspolitisk blir det avgjørende å holde USA engasjert i NATO. Prislappen for det vil bli at vi selv tar ansvaret for en større del av Europas forsvarsbyrde. Norge er et av de landene som har størst grunn til – og størst evne til – å gjøre nettopp det.

– I sum vil vi se en del «quick wins» lansert i det Trump inntar det ovale kontor, og relativt raskt etterpå et sett av reformer på områder der Kongressen lett slutter seg til. Større reformer, kostnadskrevende tiltak og utenriks- og handelspolitiske kursendringer vil ta lengre tid – og vil trolig ende opp i betydelig revidert form før de realiseres, avslutter DNBs risikoanalytiker Kjell Grandhagen.

Les også