MARKEDSURO. – Økonomien blir påvirket av politikken på en annen måte enn før, og det er også ganske annerledes å forholde seg til, sier Rune Bjerke, konsernsjef i DNB.

Når markedene preges av uro er det særlig én historie DNB-sjef Rune Bjerke forteller gang på gang.

2018 går mot slutten, og mye ser annerledes ut nå enn da året var et ubeskrevet blad. Aksjemarkedene er urolige, og noen få dager før julaften er hele årets oppgang på Oslo Børs borte. Oljeprisen har falt kraftig. Flere lands sentralbanker har satt opp styringsrenten, og den globale økonomiske veksten er ventet å avta litt til neste år.

Det har vært et år der mye har snudd. Hvordan ser du utviklingen fremover?

– Det som er så paradoksalt er at når man kikker med norske briller mot det norske markedet og DNBs markeder utenfor Norge, så ser det i bunn og grunn veldig positivt ut, sier Bjerke.

Han peker på at det både er vekst i norsk økonomi (norsk BNP), og at den globale økonomien vokser.

Her kan du lese DNB Markets siste prognoser for den makroøkonomiske utviklingen fremover

– Det  som skaper markedsuroen har ikke med økonomien å gjøre. Det er mye mer knyttet til geopolitiske forhold, til handelskonflikter, twittermeldinger fra presidenten i USA, Brexit, populisme i Italia … altså ikke makroøkonomiske skift i det hele tatt. Økonomien blir påvirket av politikken på en annen måte enn før, og det er også ganske annerledes å forholde seg til, sier Bjerke.

Som leder av Skandinavias største bank, hvordan håndterer du at alt dette får så stor innvirkning på markedene?

– Det som er viktig for oss å få frem i en sånn situasjon er hvor vanvittig solid DNB er, sammenlignet med andre banker, og hvor vanvittig solid norsk økonomi er, sammenlignet med andre økonomier. Til utenlandske investorer og långivere er det viktigere enn noen gang å få frem dette, sier Bjerke.

Vi er privilegerte

Heldig stilt

De internasjonale investorene og långiverne oppfatter ofte Norden som en region i Europa, forteller Bjerke.

– De klarer ikke å skille mellom ulikhetene på tvers av landegrensene.

DNB-sjefen bruker derfor mye tid på å forklare at Norge skiller seg fra andre land blant annet ved at vi har mange automatiske stabilisatorer, vi har Oljefondet, og vår egen valuta.

Nå er jo 2018 året der heller ikke norsk politikk viser seg frem fra sin beste side

– Vi har også politikere og sentralbankfolk som er mer rasjonelle i sin adferd og mer langsiktige i sin handlemåte enn kanskje noe annet sted i verden. Derfor er vi privilegerte som land, og derfor er vi så heldige at DNB er et godt investeringsobjekt, sier Bjerke.

Er det lett å få formidlet denne historien internasjonalt?

– Denne historien må jeg fortelle igjen og igjen og igjen, og selv da er det vanskelig å få den til å trenge igjennom, sier Bjerke.

Men det gjør den.

– Det er som en investor sa: «Dere trenger jo ikke satse på eksport av olje og gass, dere kan jo satse på eksport av politikerne deres!» Nå er jo 2018 året der heller ikke norsk politikk viser seg frem fra sin beste side, men jeg tror likevel vi skal være glade for den posisjonen Norge er i, sier Bjerke.

Du blir både straffet hardt gjennom bøter og du blir straffet kanonhardt av aksjonærene som stemmer med føttene og stikker av

Tillit sentralt

– Det har også vært et år med viktige øye-åpnere for banksektoren, blant annet saken i Danske Bank. Hvilke lærdommer drar du fra det?

– Det er jo ingen tvil om at regulatoriske krav blir tøffere og tøffere for hvert bidige år som går, og det vi gjør i dag må være noe vi kan stå for fem år, ti år, frem i tid. Og så har det også vist seg at hvis du først ikke leverer til de forventninger myndigheter setter, så blir du både straffet hardt gjennom bøter og du blir straffet kanonhardt av aksjonærene som stemmer med føttene og stikker av, sier Bjerke.

Det ble tidligere i år avdekket at det var gjennomført mistenkelige transaksjoner ved Danske Banks filial i Estland. Det var en rekke store mangler i bankens styrings- og kontrollsystem som gjorde dette mulig, ifølge en ekstern undersøkelse Danske Bank har fått gjennomført.

Det straffer seg også på børsen. 2. januar i år ble en aksje i Danske Bank handlet til 242 danske kroner på København-børsen, torsdag 20. desember koster aksjen 130 danske kroner. Det er et tap i aksjeverdi på over 46 prosent.

– I tilfellet Danske Bank så ser du at aksjonærverdier for tresifrede milliardbeløp blåses bort i løpet av noen måneder. Verdien av hele banken faller med nesten 50 prosent som følge av handlinger som ble begått bakover i tid, og handlinger som burde vært fanget opp, unngått og stoppet, sier Bjerke.

Alle må føle en forpliktelse til å være aktsom og ta ansvar i første linje.

Han mener at alle i DNB bør lære av dette.

– Det vi kan lære av det er at det å bidra aktivt til å forhindre hvitvasking er en del av den plikten som følger med å være ansatt i bank, sier konsernsjefen.

Det er et ansvar alle nivåer i organisasjonen skal ta, mener han.

– Alle må føle en forpliktelse til å være aktsom og ta ansvar i første linje, og alle må se hvor viktig det er at man har tillit, ikke bare blant kundene, men av regulatoriske myndigheter og aksjonærer, sier Bjerke.

Les mer: – En hvit økonomi er en forutsetning for hele DNBs virksomhet

Arbeidet mot hvitvasking høyt på agendaen i DNB

Gleder seg til ny mobilbank

– Hva gleder du deg til å ta fatt på til neste år?

– Mer systematisk jobbing med data. Å få mer ut av kunde- og transaksjonsdata er et av de aller viktigste satsningsområdene til banken, sier Bjerke.

Han gleder seg også «veldig» til lanseringen av ny mobilbank.

– Jeg tror lanseringen av ny mobilbank er en av de største begivenhetene på personkundesiden i kanskje det siste tiåret. Ved siden av Vipps så vil jeg fremholde mobilbanken som noe fundamentalt nytt. Ikke fordi det er revolusjon fra dag én, men fordi vi skaper oss en plattform som virkelig gjør at vi kan bygge raskere, bedre og mer personifisert enn vi har kunnet til nå, sier Bjerke.

Les mer om den nye mobilbanken her: DNB åpner opp for betatesting av den nye mobilbanken

Ny mobilbank bygges i skyen

Blinde og svaksynte gir DNBs utviklere råd om den nye mobilbanken

Les også