SER FORBI BØRSURO: Investeringsdirektør George Cooper, administrerende direktør Andrew McNally og analytiker Carsten Wilhelmsens modell er rettet mot å følge veksttrender, finne de geografiske områdene, sektorene og selskapene som har de beste og mest solide vekstutsiktene. Foto: Kari Vartdal Riise

Men Thor Johan Furuholmen og resten av teamet i det britiske fondet Equitile setter sin lit til at «Darwin» holder stø kurs.

2018 har vært et år preget av svingninger og uro på verdens børser. Frykt for handelskrig, Brexit, renter på vei opp og fallende oljepriser har fått mange til å stille seg spørsmålet: «Hva gjør jeg nå?»

Modellen vår er en ekstremvariant av aktiv forvaltning

– Det er klart det er litt vondt når børsene faller, men vi gjør ingenting med mindre Darwin sier at vi skal, sier George Cooper og Andrew McNally, grunnleggere av og henholdsvis investeringsdirektør og administrerende direktør i aksjefondet Equitile.

Sammen med blant andre den norske investoren Thor Johan Furuholmen, viseadministrerende direktør i Equitile,  og analytikeren Carsten Wilhelmsen forvalter de 1,4 milliarder norske kroner. Mye av pengene de har fått ansvaret for, stammer fra norske familieeide investeringsselskaper.

Vår modell er 80 prosent kvantitativ, og de siste 20 prosentene er oss som vurderer om det Darwin sier er rimelig

Leter over hele verden

Årsaken til at Equitile-teamet holder seg helt i ro når børsene faller er at deres modell er rettet mot å følge veksttrender, finne de geografiske områdene, sektorene og selskapene som har de beste og mest solide vekstutsiktene.

Og Darwin, det er det algoritmebaserte programmet som skanner hele verden for å finne de beste investeringsmulighetene.

– Vår modell er 80 prosent kvantitativ, og de siste 20 prosentene er oss som vurderer om det Darwin «sier» er rimelig. Modellen vår er en ekstremvariant av aktiv forvaltning, fordi vi hele tiden justerer porteføljen etter Darwins forslag, sier Furuholmen.

Modellen gjør at når det blir urolig i markedene, så er ikke det et tema for dere?

– Nei, det eneste issuet for oss er at vi selvfølgelig ønsker å ha bedre avkastning hele tiden. Men vi vet at for å være eksponert i aksjemarkedet må du kunne tolerere at det går både opp og ned, sier Furuholmen.

Den lange investeringshorisonten bidrar til å roe nervene.

– Den korreksjonen vi har hatt nå, den har jeg ikke tenkt på i hele tatt. Jeg er ikke i markedet for å gjøre en kule, jeg investerer i aksjer fordi jeg ønsker å få en god avkastning de neste femti årene. Dersom vi over tid får et sted mellom 8-10 prosent årlig avkastning i aksjemarkedet, er jeg happy, sier Furuholmen.

SOLID: Thor Johan Furuholmen holder «motstandsdyktighet» som en viktig verdi når han investerer. Foto Kari Vartdal Riise

Eget univers

Equitile følger ingen indeks, de setter opp et eget univers av selskaper de mener er verd å satse på.

– Jeg mener det er en fordel å ikke følge en indeks, da blir man lett tvunget til å gjøre dumme valg for å tilpasse seg den, mener Furuholmen.

Dette er noe Furuholmen har lært etter mange år i finansbransjen.

– Vi har investert i supersolide selskaper, som vi er trygge på kommer til å levere over tid. Dersom man heller forsøker å kjøpe og selge etter topp og bunn i markedet, vil det kreve ekstremt mye ressurser og innsats. Jeg tror ikke man klarer det likevel. Det går ikke an å tjene penger på trading i aksjemarkedet, mener Furuholmen.

Equitile-teamet har klokkertro på at deres modell gir god avkastning.

– Du kan sammenligne oss med hvilken indeks du vil, over tid skal vi levere bedre, sier McNally.

TØFF HØST. Utviklingen i Equitiles markedsverdi per aksje (net asset value) siden oppstart. Kilde: Equitile

«Det er viktig at selskapene er solide, at de ikke går konk»

Furuholmen har lang erfaring fra finansmarkedet, både som ung aksjemegler på salgssiden, og som kjøper i store finanshus. Det har gitt ham kunnskap og erfaringer som han nå drar nytte av i Equitile. En av de mest sentrale og kanskje tyngste erfaringene stammer fra finanskrisen i 2008/2009.

Furuholmen måtte legge ned fondet Explora, da finanskrisen førte til at kunder trakk seg ut av fondet. Før finanskrisen hadde fondet gitt over 20 prosent avkastning i året.

– Jeg lærte verdien av motstandsdyktighet. Jeg er blitt mye mer var på hvilke typer selskaper vi eier. Det er viktig at selskapene er solide, at de ikke går konk, sier Furuholmen,

Investorene er også viktige.

– Vi prøver å ha en mye mer sammensatt gruppe investorer, slik at også investorene totalt sett er motstandsdyktige, sier Furuholmen.

Ser til USA

Equitile-teamet forespeiler kundene en avkastning på 8-10 prosent i året. Frem til høsten i år lå den årlige avkastningen på rundt 16 prosent.

– Høsten har vært tøff, men vi tror ikke dette blir en langvarig nedtur, sier McNally, administrerende direktør i Equitile.

Hva sier Darwin dere skal investere i nå?

– Darwin ser en sterkere og mer etablert veksttrend i det amerikanske aksjemarkedet. Vi har vært overvektet i amerikanske aksjer den siste tiden, og vi tror at veksten kommer til å være bedre i amerikanske aksjer også fremover, sier Furuholmen.

Les også