SEKTOR I STERK VEKST: – Investering i helseaksjer gir generelt god avkastning, sier Benedicte Bakke, forvalter av fondet DNB Healthcare. Foto: Kari Vartdal Riise

Hvilket behov øker stadig, og hva er det folk bruker penger på selv i svakere økonomiske tider? Svaret er en god investeringsmulighet.

Over hele verden lever folk lengre, og mange har fått økonomi til å betale for bedre helse. Det skaper muligheter for den som investerer i aksjer.

– Helsesektoren gir over tid en langt bedre avkastning enn det brede markedet. Dette er en industri som generelt har høy inntjeningsvekst og god avkastning på investert kapital, sier Benedicte Kilander Bakke.

Sammen med Eirik Hernes Larsen forvalter hun aksjefondet DNB Health Care.

De siste 19 årene har den globale helseindeksen «MSCI World Healthcare total return» levert 11 prosent årlig avkastning, mens den brede indeksen «MSCI World Total Return» har gitt en årlig avkastning på syv prosent.

– Historikk både 30 og 50 år bak i tid viser det samme, investering i helseaksjer gir generelt god avkastning, sier Bakke.

Kilde: Bloomberg og DNB Asset Management

Eldre og rikere

Den sterke veksten henger sammen med flere drivere. Befolkningsveksten i verden er i seg selv en av dem. Verdens befolkning var rundt 7,6 milliarder i 2018 og vokser med rundt 80 millioner i året, og FN anslår at folketallet vil nå 9,8 milliarder i 2050. Over syv milliarder av disse vil bo i fremvoksende markeder i Asia og Afrika.

– Økende levealder, god betalingsevne og ikke minst betalingsvilje bidrar også til at helsesektoren vokser, sier Bakke.

Økt velstand gjør at en større del av verdens befolkning har tilgang til og mulighet til å betale for bedre helse. Samtidig har den økte velstanden også gitt oss flere livsstilssykdommer. Disse sykdommene lever vi lenger med.

– Dette gjør at vi vil ha behov for nye produkter, ny behandling og mer helsetjenester i lang tid fremover, sier Bakke.

Hun peker også på at det også er viktig for samfunnet at det utvikles nye og bedre diagnostiske metoder og at vi får et mer effektivt helsevesen.

– At vi blir flere, eldre og lever lenger med sykdom gir en høy belastning på offentlige helsetjenester. Dette er også med på å drive etterspørsel etter nye og bedre produkter og tjenester fordi det vil være lønnsomt i et samfunnsøkonomisk perspektiv, sier Bakke.

Det er liten grunn til å vente annet enn vekst i helsesektoren også i fremtiden

Behandler stadig mer

De store legemiddelselskapene bruker mellom 10 og 20 prosent av inntjeningen til forskning og utvikling.

– Innovasjonen er også en av de sterkeste driverne for vekst i helsesektoren, sier Bakke.

Stadig flere sykdommer og lidelser kan behandles, takket være utvikling av nye medisiner og behandlingsmetoder.

– En av de viktigste innovasjonene de siste årene er immunoterapi, som nærmest har revolusjonert kreftbehandlingen. Vi kan nå spørre oss om kreft i fremtiden ikke er noe man vil dø av, men leve med som en kronisk sykdom, sier Bakke.

Svinger mindre

I det makroøkonomiske bildet har helsesektoren vist seg å være mindre avhengig av konjunkturer enn andre bransjer er.

– Etterspørselen er mindre avhengig av hvordan markedene utvikler seg. Er du syk og trenger en operasjon, så kan du gjerne ikke utsette behandlingen til bedre økonomiske tider, sier Bakke.

Derfor sier man gjerne at helseaksjer er «resesjonssikre». Det betyr ikke at de er skjermet for fall ved en eventuell global resesjon, men det viser til at etterspørselen etter helsetjenester fortsetter å vokse selv i perioder med lavere økonomisk vekst.

– Det er liten grunn til å vente annet enn generell vekst i helsesektoren også i fremtiden, mener Bakke.

Solid og lønnsomt

Selv om det ventes vekst i helsesektoren generelt, gjelder det likevel å finne de riktige investeringsobjektene.

– Vi søker eksponering mot disse positive driverne, uten å ta for høy risiko, sier Bakke.

Oppskriften er klar:

– Vi ser etter solide, lønnsomme selskaper, som har en god posisjon i sitt marked og som også ser ut til å være godt posisjonert for vekst også i fremtiden, sier Bakke.

Prisen er selvfølgelig også viktig.

– Vi leter etter selskaper som vi mener er undervurdert i forhold til markedet, sier Bakke.

Samtidig som utvikling av nye legemidler er en av de største vekstdriverne, er det også en av de største risikofaktorene i helsesektoren. Utvikling av nye legemidler krever store investeringer og tar mange år. Denne risikoen ønsker forvalterne å gjøre så liten som mulig.

– Vi investerer normalt ikke i selskaper der utviklingen bare har to utfall, det vil si vinn eller forsvinn, sier Bakke.

Har slått indeksen

Helsesektoren står i dag for rundt 13 prosent av verdens aksjer. Gjennom fondet DNB Health Care får investorene en bred eksponering mot sektoren.
Fondet eier aksjer i blant annet legemiddelselskaper, selskaper innen helseforsikring og helsetjenester, medisinsk teknisk utstyr, helseteknologi og bioteknologi.

DNB Health Care ga en avkastning på 11,4 prosent i 2018, og har gitt en årlig avkastning på 18,5 prosent de siste fem årene (annualisert). Fondet har også gjort det bedre enn referanseindeksen de siste fem årene.

Kilde: DNB Asset Management

Vil du også investere i helsesektoren? Du kjøper enkelt andeler i DNB Health Care her.

Har du fått med deg at DNB har senket prisene på sine aksjefond?

Les mer her: Viser styrke i et marked i sterk vekst

–  Vi mener det er den mest rettferdige måten å ta seg betalt på

DNB Teknologi: Vi tenker ikke story, vi tenker avkastning

Forbrukerrådet: Priskuttet vil endre konkurransen i fondsmarkedet

Vant DNBs Health Care-pris for 2018: – Jeg vil først hjelpe de kvinnene som trenger det mest

Les også