BØRSFALL: Uroen har økt, og pilene peker nedover. Men DNB Markets eksperter tror ikke det er grunn til uro. Foto: Faksimile av Dagens Næringslivs forside onsdag 21. november 2018.

Hva er det som skjer?

– Stemningen i markedet er usikker. Det har den vært i hele år, men det går i bølger, og nå er stemningen blitt dårligere igjen etter en periode med børsoppgang i starten av november, sier rente og valutaanalytiker Ingvild Borgen Gjerde i DNB Markets.

– Mens børsnedgangen i oktober var drevet av en reprising som følge av høyere renter, er uroen de siste dagene mer preget av frykt for at veksten vil avta globalt, sier hun.

NEDTUR: De siste ukene har både globale aksjer, Oslo Børs og oljeprisen falt. Kilde: Thomson Reuters og DNB Markets

Det er flere årsaker til at usikkerheten har økt, forklarer Gjerde:

  • Veksten utenfor USA har avtatt det siste året, og vekstutsiktene er også svakere.
  • I flere land har sentralbankene støttet opp under den økonomiske veksten, men nå er den støttende pengepolitikken i ferd med å avvikles.
  • Flere sentralbanker satt opp styringsrentene etter flere år med svært lavt rentenivå, og rentene er også ventet å stige.
  • Oljeprisene har falt kraftig de siste ukene. Dette henger blant annet sammen med at den amerikanske presidenten til tross for at det er innført sanksjoner mot Iran, har tillatt enkelte land å kjøpe iransk olje. Dermed har det vært mer olje i markedet enn man hadde regnet med, og det presser prisene ned.

– Dette bidrar til at investorene er veldig på alerten, og det skal ikke mye til før de lar seg skremme. Og da faller alt samtidig, forklarer Gjerde.

IKKE UROLIG: Rente og valutaanalytiker Ingvild Borgen Gjerde mener det er liten grunn til panikk over fallende børser. Foto: Stig Fiksdal

Sterkt preget av fallende oljepris

Hovedindeksen på Oslo Børs har falt rundt ti prosent siden toppen i september, prisen på nordsjøolje har rast  over 20 prosent den siste måneden og kronekursen har svekket seg mot både dollar og euro.

– Oslo Børs faller i stor grad fordi oljeprisen faller, og kronen er inne i det vi vil kalle en perfekt storm. Den svekkes både av fallet i oljeprisen, og som en liten valuta er det også typisk at investorene skyr kronen når usikkerheten øker i markedene. I tillegg ser vi ofte at kronekursen svekkes mot slutten av året, fordi investorer minsker kronebeholdningen mot årsslutt, sier Gjerde.

DNB Markets venter at kronen vil styrke seg igjen i begynnelsen av 2019, og hente seg opp til 9,50 mot euro igjen. Onsdag koster en euro 9,70 kroner.

Ikke grunn til uro

Fallende børser til tross, DNB Markets mener likevel ikke det er grunn til å være urolig.

– Nei, det er ikke grunn til å være veldig urolig nå. Vekstutsiktene i USA er fortsatt veldig gode, og vi tror at mye av svakhetene i Europa og Japan er midlertidige. Vi tror at den økonomiske veksten i disse områdene skal ta seg opp fremover. I Kina vil nok veksten bli litt svakere fordi de rammes av handelskrigen med USA. Men her ser vi at kinesiske myndigheter griper inn, og sørger for å støtte opp under veksten, sier Gjerde.

Den globale veksttakten blir litt lavere enn i fjor, men det er absolutt ikke grunn til å frykte resesjon, sier Gjerde.

I DNB Markets morgenrapport onsdag viser makroøkonomene til at konsensus- anslaget for amerikansk økonomi nylig ble oppjustert med en tidel, til 2,7 prosent, i 2019, eurosonen ble tatt ned med en tidel til 1,7 prosent. Anslagene for Kina er jevnt over lite endret.

Sitt rolig

Gjerde mener at børsuro som dette helst bør oversees.

– Hvis man er investert i aksjemarkedet bør man ha et langsiktig perspektiv, og da skal man ikke la seg skremme av svingninger som dette.  Opp og nedturer er noe man bør leve med, råder Gjerde.

Les også: Aksjemarkedet: Børsene stuper – hva gjør jeg?

Les også