BLIR DET MER FART I MARKEDET? Det diskuterer Paul Harper, Magnus Vie Sundal og Ingvild Borgen Gjerde med Marius Brun Haugen i denne sendingen. FOTO: Stig Fiksdal

Etter en optimistisk start på året har begynnelsen av mars vært preget av en mer avventende holdning i markedet.

Hva skjer med vekstforventningene til Europa, USA og Kina? Og hvordan påvirker dette volatilitet, kredittpåslag, valuta, lange amerikanske renter og aksjemarkedet?

Det diskuterer Paul Harper, Magnus Vie Sundal og Ingvild Borgen Gjerde med Marius Brun Haugen i denne sendingen.

Tidligere episoder

Les også