VEKST I EUROPA? I denne sendingen blir makroanalytiker Ole Kjennerud «grillet» av kollegaene Paul Harper og Marius Brun Haugen om vekstutsiktene for Europa, Norges viktigste handelspartner. FOTO: Stig Fiksdal

Det er begrenset med futt i økonomien til vår viktigste handelspartner, Europa.

Listen med ting å bekymre seg over er tilsynelatende lang, men det er likevel grunn til å være optimistisk på veksten i europeisk økonomi, mener analyseteamet til DNB Markets.

I denne videoen blir makroanalytiker Ole Kjennerud «grillet» av kollegaene Paul Harper og Marius Brun Haugen for å dobbeltsjekke at analysen holder like høy kvalitet som den pleier.

Tidligere episoder

Les også