AKSJESPAREKONTO: Aksjesparekonto-ordningen utvides. Her beskriver vi noen av de viktiste nyhetene for 2019 i korte trekk. FOTO: Getty Images

Skrevet av Svend Gundersen, DNB.

I statsbudsjettet foreslo myndighetene at Aksjesparekonto-ordningen skal utvides. Følgende nyheter er verdt å merke seg for 2019.

Aksjesparekonto-ordningen utvides til å omfatte  utsatt beskatning av utbytte. Dette betyr at utbytte fra aksjer og aksjefond ikke skattlegges løpende ved utdeling, men inngår i Aksjesparekontoen. Det skattelegges først ved uttak fra Aksjesparekonto, når uttaket er høyere en total kostpris og ubenyttet skjerming.

Overføring/splitt av Aksjesparekonto med kontinuitetsprinsippet godtas ved:

  • Overføring til den fraskilte ektefellens Aksjesparekonto ved skilsmisse.
  • I forbindelse med dødsbo.
  • Splitt til seg selv. Det vil si fordele eksisterende Aksjesparekonto på flere. Ved splitt skal en være oppmerksom på er at det blir overført prosentvis fordeling av kostpris, skjermingsgrunnlag og ubenyttet skjerming fra den eksisterende Aksjesparekonto.

Ved gaveoverføring må man splitte på seg selv, deretter kan man gi hele Aksjesparekontoen som gave.
Eksempel: Kari har tre barnebarn som hun har lyst til å gi en gave. Kari kan i tillegg til den eksisterende Aksjesparekontoen hun har, opprette tre ekstra Aksjesparekontoer på seg selv. Kari kan etter opprettelsen splitte sin eksisterende Aksjesparekonto på de tre nyopprettede Aksjesparekontoene med de beholdningene som skal overføres til hvert av de tre barnebarna.

Overgangsregelen vedtatt å fortsette i 2019. Personlige aksjonærer kan overføre aksjer og aksjefondsandeler med skattemessig kontinuitet i 2019.

Les mer om Aksjesparekonto her

Les også