Vi nærmer oss innspurten på aksjeåret 2016. Til tross for en brutal start på året ligger det an til å ende godt. Les hva analyseteamet til DNB Markets forventer av aksjemarkedet i året som kommer. 

Hittil i år er hovedindeksen ved Oslo Børs opp ca. 11 prosent.  Det har imidlertid ikke vært mangel på dramatikk underveis. Oljeprisen startet året med å bikke under 30 dollar fatet, rentene gikk lavere enn de fleste hadde sett for seg, britene stemte seg ut av EU og stikk i strid med meningsmålingene vant Donald Trump det amerikanske presidentvalget – for å nevne noe. Dette har til tider gitt store utslag i ulike sektorer og gjort aksjeplukking viktigere enn det har vært de foregående årene.

Vår portefølje med anbefalte aksjer illustrerer dette godt. Den ligger an til en oppgang på rundt 23 prosent i år og aksjene som har bidratt mest til verdistigningen kommer fra en rekke forskjellige sektorer. Analyseteamet har jobbet hardt for å oppnå denne solide meravkastningen og vi håper du har hatt god nytte av våre anbefalinger i året som har gått.

Tre viktige temaer i 2017

Vi opprettholder en nøytral anbefaling på aksjer, men mener det fremdeles er muligheter i markedet og fortsetter å være forsiktige optimister. Den amerikanske økonomien ser ut til å være i rute for en BNP-vekst på over 2 prosent, noe som bør bidra til å støtte veksten i Europa. Flere av våre målinger indikerer at markedet er inne i en «moden» fase, men ledende økonomiske indikatorer holder seg fremdeles relativt sterke, noe som tilsier at en neste resesjon fortsatt ligger på en viss avstand. Forventningene om stigende renter ser ut til å kunne begrense potensialet for ytterligere multippelekspansjon (P/E), men basert på vekst i inntjeningen ser vi en oppside på 5-7 prosent for markedet i 2017.

Samtidig tror vi det kommende året vil kunne by på enda større svingninger og økt differensiering innen hver enkelt sektor enn det vi har opplevd gjennom 2016. Vi ser flere muligheter i det norske aksjeuniverset, men utnyttelsen av disse er avhengig av hvilket grunnlag du ønsker å basere investeringene dine på. Et første tema for deg som skal velge aksjer er positive estimatrevideringer. I et marked der P/E-multipler har begrenset oppsidepotensiale tror vi aksjer med positive EPS-revideringer vil bli belønnet. Veidekke, Marine Harvest og Storebrand er blant aksjene som scorer høyt på dette kriteriet. Det andre temaet er uavhengig avkastning. Gitt et bakteppe med potensielt høy volatilitet og usikkerhet tror vi aksjer som i stor grad er uavhengig av utviklingen i verdensøkonomien vil fremstå som attraktive. Aker BP, Höegh LNG, Kongsberg Gruppen og Targovax er blant aksjene som utmerker seg her. Det tredje temaet er «vekst til en fornuftig pris» og her utmerker XXL seg som en klar kandidat.

Oljepris og kronekurs

En joker er om medvinden vi har sett for sykliske aksjer de siste ukene vil fortsette utover i 2017. Like spennende blir det å se om oljeprisen klarer å etablere seg over 60 dollar fatet og starte klatringen mot 70-nivået. En høyere oljepris vil riktignok kunne gi utslag i en sterkere krone og dermed være negativt for norske eksportører, som for eksempel sjømatselskapene, men det vil samtidig kunne være positivt for de mange energirelaterte aksjene på Oslo Børs og norsk økonomi generelt.

Vi ønsker deg en riktig god jul og et godt nyttår!

Hilsen oss på aksjehandel i DNB

Les også