SATSER PÅ AKSJER: Aksjemarkedet gir klart best avkastning på investeringene på sikt, sier investor Thor Johan Furuholmen fra balkongen på kontoret i Vika i Oslo. Foto: Kari Vartdal Riise

Det er et sted der alle kan få en del av den økonomiske verdiskapingen i verden, mener Thor Johan Furuholmen, investor og partner i aksjefondet Equitile.

– Finansmarkedet er ikke kun et sted for spekulanter, insisterer Thor Johan Furuholmen (45). Han er en erfaren finansmann, forvalter av sin families investeringsselskap og eier og forvalter av aksjefondet Equitile.

– Spekulantene er der de også, men aksjemarkedet er først og fremst et sted der alle kan få tilgang til den økonomiske verdiskapingen i verden. Og det mener vi at alle bør, sier Furuholmen.

Sammen med britene Andrew McNally og George Cooper har han skapt det han håper skal bli et folkefond som snur opp ned på hvordan folk flest tenker om finansbransjen.

– For meg er dette finansverdenens svar på Folkevognen. Den var rimelig, den var lett å forstå og den funket, sier Furuholmen.

Gjeld kveler vekst

Det var felles tanker rundt hva som skaper vekst og ulikhet i verden som for noen år siden brakte de to britene sammen.

– På hver vår kant hadde vi stilt spørsmålet hvorfor de økonomiske ulikhetene i verden fortsetter å øke som de gjør. Vi mener det korte svaret er at de som har andel i den økonomiske verdiskapingen i verden, gjennom å eie aksjer, rykker ifra, sier Andrew McNally.

De er også kritiske til den økende gjelden i verden.

– Høy gjeld kveler vekst, det gjør selskaper mindre motstandsdyktige og vi mener at gjeld er ødeleggende for både selskaper og samfunnet. Den som har høy gjeld mister mulighet til å ta del i den økonomiske veksten. Økt velstand er det den som eier verdiskapende aktiva, som aksjer, som får, sier George Cooper.

De mener Equitile er det beste svaret på disse utfordringene, fordi:

  • Gjennom Equitile investerer de kun i aksjer, i selskaper som har lav gjeld og som har levert solid vekst over tid.
  • Equitiles investeringer er rettet inn mot å treffe de positive trendene, finne de geografiske områdene, sektorene og selskapene de venter vil gi god avkastning på lang sikt.
  • Ettersom Equitile investerer i trender, og ikke forsøker å slå markedet, mener teamet at modellen er forutsigbar og lett å forstå for kundene.

100 kroner eller 100 millioner

McNally, en kollega av Furuholmen fra tiden i Morgan Stanley, tok kontakt med Furuholmen sommeren 2014.

– Resten av familien var på hytta, og jeg dro kjempespent opp til Oslo for å møte Andrew. Vi satt på terrassen, han la frem tankene bak fondet for meg, og det kom som lyn fra klar himmel. Jeg visste at dersom jeg skulle bli med og bygge et fond igjen, så måtte det bli i dette, forteller Furuholmen.

Fondet Equitile ble lansert i februar 2016, med alle de tre tungt investert.

Vi investerer kun i aksjer, og kun i selskaper som har lite gjeld og som vi mener er av høy kvalitet

– Vi har bygget noe som er viktig for ekstremt mange, nemlig en god løsning for hvordan man kan spare og forvalte pengene sine. Det er uinteressant om du har hundre kroner eller hundre millioner, for deg er det din formue, og den må du passe på, sier Furuholmen.

Og da må du tenke aksjemarkedet, mener han.

– Setter du pengene dine i banken mister du kjøpekraft. Penger blir mindre og mindre verd, og for å få tilgang til verdiskaping må du ha penger i aksjer, sier Furuholmen.

LONDON-BASERT: Andrew McNally, George Cooper og Carsten Wilhelmsen i Equitile holder til i City, Londons finansdistrikt. Foto: Kari Vartdal Riise

Champagne den ene dagen, øks den andre

Men at folk flest faktisk ikke har pengene sine i aksjer, forstår Furuholmen godt.

– Når avisene har champagneflasken på forsiden den ene dagen og øks den andre, forstår jeg godt at folk blir innmari forvirret, sier han.

Han vil gjerne bidra til at folk slutter å tenke på aksjemarkedet som et skummelt sted.

Hvis du har lyst å ha tilgang til økonomisk verdiskaping over tid, så må du ha pengene dine i aksjer

– Det vi prøver å gjøre med dette selskapet er å bruke kompetansen vår til å vise folk at de må tenke helt annerledes om hva aksjemarkedet faktisk er, sier Furuholmen.

Hvordan skal man tenke da?

– Det er jo ikke et lotteri, det er ikke basar, eller å hive en pil på en vegg, som mange skal ha det til. Folk må slutte å se på aksjemarkedet som et spekulativt sted for børshaiene, sier han, og fortsetter.

– Aksjemarkedet er jo et sted hvor alle kan få tilgang til økonomisk verdiskaping, og det er faktisk et utrolig effektivt sted å få tilgang til det på. Alt som ikke går til banken eller kreditorer, det går jo til de som eier aksjene. Glem spekulantene, la dem holde på. Men hvis du vil ha tilgang til økonomisk verdiskaping over tid, så må du ha pengene dine i aksjer, sier Furuholmen.

Lite gjeld, høy kvalitet

Furuholmen mener Equitiles modell er satt opp slik at folk flest skal forstå den.

– Fondet er bunnsolid satt opp, men bak ligger det egentlig en veldig enkel tanke. Vi investerer kun i aksjer, og kun i selskaper som har lite gjeld og som vi mener er av høy kvalitet, forklarer Furuholmen.

For ham betyr det også mye at fondet er satt opp slik at forvalterne skal ha sammenfallende interesser med investorene.

– Vi mener bransjen har glemt hva det egentlig bør handle om – å gjøre kunden rikere, sier Cooper.

– Å investere i finansmarkedene er blitt veldig komplisert, men det kompliserte kommer ikke alltid kunden til gode, mener han.

De fleste prøver faktisk ikke å gjøre klienten rikere, de prøver å slå en indeks

Darwin velger ut

Å løsrive seg fra indeks er sentralt for Equitile.

– Det skiller seg fra hvordan de fleste jobber i dag. De fleste prøver faktisk ikke å gjøre klienten rikere, de prøver å slå en indeks. Vårt mål er å gjøre kundene rikere, år for år, sier McNally.

Equitiles modell er 80 prosent basert på matematiske beregninger og målinger gjort av programmet «Darwin», som Equitile har utviklet. McNally, Furuholmen og analytiker Carsten Wilhelmsen gjør så en subjektiv vurdering av selskapene Darwin plukker ut.

– Fondet er ekstremt aktivt, fordi vi kontinuerlig tilpasser porteføljen vår etter de anbefalingene Darwin gir. Selskapene vi investerer i er aktivt plukket ut fordi de passer inn i vårt univers, sier Furuholmen.

Stikk til resten av finansbransjen

Equitiles betalingsmodell er et aldri så lite stikk til resten av finansbransjen.

– Vår betalingsmodell er knyttet til gevinsten vi skaper for kunden. Vi mener det er en mer fornuftig måte å ta betaling på. Forvalteren får ikke gevinst dersom ikke klienten får det, sier McNally,

Equitile skiller seg ut fra de fleste andre aktive forvaltede fond ved at de tar 0,7 prosent i fast honorar kun opp til fondets første 350 millioner pund, og derfra faller de faste honorarene nedover mot 0,07 prosent. Dersom fondet når all time high tar Equitile et suksesshonorar på 10 prosent.

Det vanlige er å ta en fast prosent, ofte rundt 2 prosent forvaltningshonorar, uansett fondet størrelse og hvordan det utvikler seg.

– Det koster ikke mer å administrere fondet jo mer det vokser, påpeker Cooper.

– Vi mener det er riktig å dele stordriftsfordelene med kundene, sier han.

Tilflyt av «norske» penger

Equitile ble tilgjengelig for DNBs fondskunder gjennom aksjesparekonto-plattformen 21. august i år.

Siden da har det blitt investert 29,88 millioner kroner i Equitile gjennom DNBs ask-plattform.

Les også