Gamle 100- og 200-sedler blir ugyldige fra 30. mai 2018, det vil si ett år etter at nye sedler med tilsvarende valør kom i omløp, men DNB vil fortsatt ta imot.

De nye 100- og 200-sedlene kom i omløp 30. mai 2017, som de første i Norges Banks nye seddelserie.  Sentralbanken opplyste da at de gamle 100- og 200-lappene kunne brukes parallelt med de nye ett år frem i tid, det vil si til 30. mai 2018.

At de gamle blir ugyldige fra 30. mai betyr at butikker eller andre brukersteder etter denne datoen kan velge å ikke ta imot dem. DNB vil imidlertid være fleksibel på dette. DNBs bankkontorene som har innskuddsautomater, og alle postkontorene, vil ta imot slike sedler i hvert fall ut året.

Vær oppmerksom på at høyeste innskudd i DNBs innskuddsautomater er 50.000 kroner per kunde per gang og maksimum 100.000 kroner per kunde i løpet av 30 dager.

Best å veksle nå

– Selv om DNB tar mot ut året er det nok best å bruke eller veksle disse sedlene så fort som mulig, anbefaler kommunikasjonsrådgiver i DNB, Andreas Nyheim.

-Hvis de blir liggende i skuffen og etter hvert må veksles inn hos Norges Bank, kan det for mange oppleves som litt mer tungvint, tror han.

Ugyldige, men ikke verdiløse

Selv om sedlene blir ugyldige, mister de ikke verdi. Gamle 100- og 200-sedler kan veksles inn gebyrfritt hos Norges Bank i ti år etter 30. mai 2018, det vil si til 30. mai 2028. Du får vekslet inn sedlene hos Norges Bank også etter den tid, men da mot et gebyr som i dag er på 250 kroner.

De som av ulike årsaker ikke får brukt eller vekslet pengene i tide eller der de bor, kan sende pengene sammen med et søknadsskjema til Norges Bank.

Søknadsskjemaet og Norges Banks regelverk for veksling av sedler som ikke lenger er gyldige betalingsmidler, finner du her

Les også