MYE URO- Når markedene endres så mye som de har gjort i det siste, øker behovet for å diskutere. Vi har hatt mange gode, faglige diskusjoner i forvalterteamet i høst, forteller porteføljeforvalter Shakeb Syed. Foto: Thomas Strzelecki

2018 har vært et beintøft år i markedene, men Shakeb Syed og resten av porteføljeforvalterne i DNB Asset Management ser liten grunn til å kutte ned på aksjekjøpene.

Etter flere år med stigende aksjekurser, har markedene snudd i år. I blant annet Asia og Europa snudde det allerede tidlig i vinter, mens amerikanske børser og Oslo Børs nådde toppen i oktober. Selv Oslo Børs, som har klart seg relativt bra sammenlignet med andre børser, ligger an til å avslutte året med negativ avkastning. Samtidig  er rentene på vei opp.

– Det har vært en høst der hver dag og hver uke har vært ulik, sier Shakeb Syed, porteføljeforvalter i DNB.

– Volatiliteten har økt, og det svinger både opp og ned med kortere og kortere mellomrom, sier han.

Bredt børsfall

Siden begynnelsen av oktober har de amerikanske nøkkelindeksene Dow Jones og S&P 500 falt rundt 13-14 prosent, og teknologiindeksen Nasdaq er ned over 17 prosent. Euro Stoxx-indeksen har det siste året falt over 12 prosent, mens Hang Seng-indeksen i Hong Kong er ned over ni prosent.

Oslo børs hovedindeks har falt femten prosent fra toppen i slutten av september, og er 20. desember ned 1,25 prosent for året.

– Når markedene endres så mye som de har gjort i det siste, øker behovet for å diskutere. Vi har hatt mange gode, faglige diskusjoner i forvalterteamet i høst, forteller Syed.

BØRSURO. Det har vært et børsår med store svingninger, og der fallet har vært stort mot slutten av året. Kilde: Factset og DNB Asset Management

Noe av årsaken til at det har vært mye å diskutere, er at markedsuroen til en viss grad ikke skyldes rene makroøkonomiske forhold.

– Politikk og geopolitikk har fått større innvirkning på markedene enn man er vant til, og derfor bruker vi mer tid på å analysere dette. Det er rett og slett behov for å skille klinten fra hveten, sier Syed.

– Det er spennende å være porteføljeforvalter nå, men jeg føler også på ansvaret. Det er viktig at vi finner de riktige plasseringene, sier Syed.

Tror ikke på en resesjon

Mange er også urolige for at den økonomiske veksten skal avta, og at det vi ser nå er begynnelsen på en resesjon. Det er ikke forvalterne i DNB Asset Management.

– Nei, vi tror ikke at dette er begynnelsen på en resesjon. Et par korreksjoner har vi hatt i i aksjemarkedet i høst, men vi tror ikke dette er starten på en lengre nedtur, sier Syed.

– Vi mener at markedene allerede har tatt høyde for veldig dårlige nyheter, og vår vurdering er at den økonomiske veksten, og derigjennom selskapenes økonomiske inntjening, ikke skal bli så svak som det markedene priser inn nå, sier Syed.

En teknisk definisjon på resesjon er når et lands samlede produksjon (målt i brutto nasjonalprodukt) har falt i (minst) to kvartaler på rad. Det er vanlig å betegne et fall på opp til 20 prosent i aksjemarkedet som en korreksjon.

Porteføljeforvalterne har også merket seg at Kina og USA har gjort positive fremstøt mot hverandre den siste tiden, og tror ikke at konsekvensene av en eventuell handelskrig er grunn til å holde seg unna aksjer.

Stresser ikke over rentekurven

Heller ikke rentekurven gjør Syed særlig bekymret. Kurven viser hva markedet forventer at renten skal være i fremtiden, og viser vanligvis at det er en forskjell mellom lange og korte renter. Dette henger sammen med at dersom markedet forventer økonomisk vekst i fremtiden, forventes det også renteøkninger. De lange rentene vil derfor være høyere enn de korte.

Den siste tiden har imidlertid forskjellen mellom de to rentene flatet ut. Historisk har denne endringen vært tolket som et varsel om resesjon. Ved flere tidligere resesjonen har man sett forholdet mellom de korte og de lange rentene har snudd (rentekurven har invertert), slik at de korte rentene har vært høyere enn de lange.

– Kurven har vært nesten flat lenge nå, og noen ser på det som et resesjonssignal. Jeg føler meg overbevist om at det er tekniske årsaker til at kurven har flatet ut, og at det henger sammen med sentralbankenes obligasjonskjøp, sier Syed, og utdyper:

– Sentralbankene har kjøpt opp enorme mengder med lange obligasjoner i markedet. Dette gjør at lange renter ikke stiger når korte renter blir satt opp. Sentralbankenes balanser fungerer som et tak på lange renter, sier porteføljeforvalteren.

Overvekt i aksjer

Forvalterne i DNB Asset Management gjør hver måned opp status og tilpasser porteføljen slik at den skal gi best mulig avkastning. De forvalter kombinasjonsfond, det vil si at de kan sette pengene både i aksjer og i rentepapirer, som obligasjoner.

I slutten av oktober vektet de opp i aksjer, og de mener fortsatt at det er riktig å ha en litt høyere andel risiko i porteføljen.

I den siste oppdateringen av DNB Asset Managements markedssyn, som ble bestemt 20. desember, legger porteføljeforvalterne vekt på at de tror at  vekstfrykten er overvurdert, og at inntjeningsveksten i selskapene fortsatt kan bli tilfredsstillende.

Den amerikanske sentralbanken satte onsdag 19. desember opp renten med 0,25 prosentpoeng, og signaliserte at de kan komme til å sette opp renten tre ganger de neste to årene.

I det oppdaterte markedssynet legger forvalterne vekt på at de tror at sentralbanken vil avpasse farten etter forholdene, og ta løpende data i betraktning før eventuelle endringer i renten.

– Når vi i tillegg vurderer makroøkonomiske forhold opp mot prisingen i aksjemarkedet, og ser at aksjer er blitt rimeligere, beholder vi overvektingen i aksjer også nå, sier Syed.

Les også: DNB er kåret til beste meglerhus på aksjer i Norge

 

Les også