Står hytta eller boligen din tom i juleferien, lei  ut og tjen skattefrie kroner, forteller DNBs forbukerøkonom Silje Sandmæl.

– Regelen er at du må bruke hytta jevnlig selv for at du skal kunne leie den ut for 10.000 kroner per år skattefritt. Overstiger leieinntektene dette beløpet, skal 85 prosent av utleieinntekten ut over 10.000 kroner beskattes som kapitalinntekt – som er 24 prosent i 2017.

Bruker du ikke hytta selv, men leier den ut mesteparten av året, blir hele inntekten minus utgifter relatert til utleievirksomheten skattlagt med 24 prosent.

Eksempler på utgifter du kan føre som fradrag er:

  • vedlikehold
  • kommunale avgifter
  • forsikring
  • festeavgift
  • annonsering av hytta
  • eiendomsskatt
  • slitasje av møbler
  • reiser
  • lys og varme (dersom inkludert i leien)

Hytta bør være privat, ikke personlig

– Skal du leie ut hytta bør du inngå en skriftlig leieavtale og ta et depositum for dekning av eventuelle skader. Ha gjerne et privat preg på hytta, men ikke personlig. Fjern verdifulle gjenstander og gjør plass til at andre skal bruke hytta. Lag gjerne en inventar- og vaskeliste.

Du kan også leie ut boligen din hvis du skal reise på hytta, eller til utlandet. Utleieinntekter er skattefrie hvis du leier ut en mindre del av boligen din. Leier du ut hele boligen din kan du tjene 20.000 kroner skattefritt i løpet av et år.

høstferien hytte lei ut

Les også