Boligprisene i Norge steg med 0,2 prosent gjennom juli, forteller adm. dir. Terje Halvorsen i DNB Eiendom. – Det er spesielt Oslo og Trondheim som drar prisene opp.

Det mest påfallende når fasit for boligmarkedet i juli skal skrives er den markante nedgangen i antall solgte boliger, sier Halvorsen.

– Det ble solgt 11 prosent færre boliger nå i juli, sammenlignet med i fjor. Samtidig vet vi at befolkningen har økt. Stadig flere sloss altså om stadig færre boliger, med stadig mer penger mellom hendene. Det gir prispress.

Ville tilstander i sommerheten

Prisveksten i Oslo i juli ble rekordhøy med over to prosent i de seks mest sentrale bydelene. Dette overrasker oss ikke, de av våre meglere som jobbet i fellesferien har meldt om nærmest ville tilstander på visningene. – Det er tilløp til desperasjon hos mange som vil ha bolig sentralt i Oslo. Med lav rente og økt egenkapital i nåværende boliger ser vi at stadig flere er villige til strekke lånestrikken langt for å få det de vil ha.

«Alle» vil bo i by

Det presset vi nå ser på Oslo og til dels Bergen og Trondheim, er et sterkt uttrykk for at urbaniseringstrenden i Norge fortsetter, sier Halvorsen. – Nordmenn, spesielt unge nordmenn, vil bo i by. – Heldigvis ser vi nå at det er planlegges flere nybyggprosjekter i Stor-Oslo, men det er på langt nær nok til å avta presset på kort sikt. Den lave tilbudssiden på Østlandet og i Oslo spesielt, tilsier derfor at prispresset vil vedvare i hovedstadsområdet.

Les også:  Befolkningsvekst gir prispress i boligmarkedet

Store geografiske forskjeller

Sterkest prisutvikling de siste 12 månedene har Oslo og Hamar hatt med en vekst på henholdsvis 15,2 og 12,3 prosent. Svakest utvikling har Stavanger og Sandnes hatt med en nedgang på henholdsvis 6,3 og 5,2 prosent. I de fleste av landets øvrige regioner var utviklingen som normalt for årstiden med rundt nullvekst nå i juli.

Her ser du utviklingen i Norges 10 største byer:

By Omsetnings-tid Prisendring siste måned Endring 1 år (juli/juli) Gj.snitt kvm.pris (kroner)
Oslo* 20 d 1,8 % 15,2 % 62 505
Bergen 31 d 0,5 % 4,0 % 40 973
Trondheim 30 d 1,0 % 7,4 % 42 549
Stavanger 130 d -0,6 % -6,3 % 36 048
Kristiansand 71 d -0,5 % -6,3 % 29 990
Tromsø 34 d 0,0 % 5,0 % 42 374
Fredrikstad 45 d -0,4 % 10,5 % 26 482
Hamar 36 d -0,3 % 12,3 % 28 217
Drammen 44 d 0,3 % 11,7 % 35 009
Tønsberg 41 d 0,1 % 8,2 % 31 965
Norge 51 d 0,2 % 8,8 % 37 532

*Billigste bydel i Oslo, Søndre Nordstrand har kvadratmeterpris på 37 160 kroner, mens dyreste, Frogner, har kvadratmeterpris i snitt på 77 391 kroner/kvm.

 

 

Les også