Det skjer en vannskade omtrent hvert niende minutt, og når det er sprengkulde er hus og hytter ekstra utsatt. Men du kan ta en rekke forholdsregler for å unngå å få et innendørs svømmebasseng eller skøytebane i kjelleren.

Denne uken er det meldt kaldt vær over store deler av landet, med tosifrede minusgrader flere dager. Det er særlig indre deler av landet som er utsatt, der gradestokken kan gå helt ned mot 20-25 minus.

– De siste årene har vannskader i leiligheter, hus og hytter slått alle rekorder, og det årlige skadeomfanget har kommet opp i langt over to milliarder kroner de verste skadeårene. Denne uken er det spådd at det vil bli svært kaldt i store deler av landet, og da ser vi at antall vannskader øker kraftig, sier skadeleder i DNB forsikring, Ketil Voll.

2 milliard kroner blir utbetalt til vannskader hvert år. Mye av skadene kan forhindres, mener DNBs skadesjef, Ketil Voll.

 

De tre første månedene i 2016 rapporterte forsikringsselskapene om drøyt 15 000 vannskader og erstatninger på 620 millioner kroner (Finans Norges vannskadestatistikk). Fra 2010 til 2015 har det i snitt blitt meldt inn rundt 63 000 vannskader i året. Det har kostet i snitt 2,3 milliarder kr per år. Det gir en gjennomsnittskade på 36 000 kr. Omtrent 1 av 4 skader skyldes nedbør.

De siste vintrene har vært forholdsvis varme, men i 2010 fikk vi en kald vinter med store vannskader.

Mange av skadene skjer på grunn av frosne rør og rørsprengning, og som oftest skjer dette på grunn av at folk har det for kaldt. De som er heldige slipper unna med bare å miste vannet i huset for en kort periode. De som er skikkelig uheldige risikerer skader i millionstørrelsen som ofte fører til at de må flytte fra boligen i lange perioder.

– Og da må vi også ta i betraktning at vinteren har vært forholdsvis varm i 2016 og de siste årene. Men vi skal ikke lenger tilbake enn den kalde vinteren i 2010 for å finne et år med ekstremt mange vannskader. Veldig mange av disse vannskadene kunne ha vært unngått, og det er årsaken til at vi nå går ut og advarer rundt dette, sier Voll.

Skru på varmen
– Det lønner seg ikke å spare på strømmen når det er sprengkulde. Husk å ha tilstrekkelig med varme med i alle rom med vanninstallasjoner, også i rom man ikke benytter til daglig hvor det kanskje også er en vask. Ryker for eksempel røret på gjesterommet eller ekstratoalettet på loftet, blir det vannskader fra loft til kjeller, advarer Voll.

Vannrør i yttervegg er også en type konstruksjon som er utsatt for frost. Her anbefaler Voll å sette kranen tilkoblet disse rørene i på lunket vann og åpne den slik at det drypper vann fra kranen. Det skal veldig lite til. Hvis du skaper bevegelse i vannet i rørene forhindrer dette normalt at vannet i rørene fryser.

– Dersom du skal bort, for eksempel på vinterferie, er det lurt å stenge hovedstoppekranen i huset. Åpne en av kranene og slipp utvanntrykket i rørene. Dette minsker sjansen for at rørene fryser i stykker, og du slipper vannlekkasje når isen i røret smelter igjen. Dette er det krav til på fritidsboligen når du ikke er der. Har du glemt å gjøre det er det best å få det gjort nå, for antall vannskader på fritidsboliger har eksplodert de senere årene.

Det anbefales også at utleiere forsikrer seg om at leieboer i huset eller kjellerleiligheten ikke sparer på strømmen, men har tilstrekkelig varme på til å unngå frostskade.

Råd mot vannskader i kulda

  • Alle i boligen bør vite hvor hovedstoppekranen er og hvordan den brukes.
  • Steng hovedstoppekranen når du reiser bort.
  • Rengjør sluk.
  • Husk tilstrekkelig varme for å unngå frostsprenging av vannrør.
  • Ikke bruk vaske- eller oppvaskmaskiner om natten, eller når du ikke er hjemme.
  • Bytt ut gamle slanger til vaske- og oppvaskmaskin.
  • Sørg for jevnlig tilsyn med hus og hytte om du er bortreist. Bruk gjerne naboer, vaktselskap etc.
  • Ved vannlekkasjer stenger du hovedstoppekranen, ringer rørlegger raskt og gjør det du kan for å fjerne/tørke opp vannet.

 

Les også