Mange tror at de har krav på halvparten når boligen selges ved skilsmisse. Slik er det ikke. Sjekk advokatens råd om hvordan dere kan løse fordelingen.

– En skilsmisse kan gå knirkefritt hvis begge parter har et ønske om å avslutte samlivet på en ryddig måte, sier Andreas Poulsson, senioradvokat og spesialist på familierett og arv i Codex Advokat.

Advokat Andreas Poulsson (Foto: Thomas Haugersveen, Redink)
Andreas Poulsson (Foto: Thomas Haugersveen, Redink)

Det beste er om man i forkant har inngått klare avtaler om hvem som eier hva og hvor mye. Dessverre skal det i følge den erfarne advokaten lite til før et skilsmisseoppgjør blir mer komplisert, og nå som boligverdiene begynner å bli virkelig høye så krangles det desto mer.

Mange får en kalddusj

Ofte er det nettopp deling av boligen som skaper mest hodebry ved en skilsmisse. Få har satt seg inn i lover og regler for deling, sier Poulsson.

– Mange ektefeller har  aldri har snakket om eget syn på hvordan verdier og bolig skal fordeles ved et eventuelt samlivsbrudd. Da kan man fort få seg noen overraskelser når skilsmissen er et faktum og man skal gjøre opp.

Istock
Det kan være smart å snakke om hvordan verdier og bolig skal fordeles ved et eventuelt brudd før dere blir uvenner. (Ill: Istock)

Felleseie betyr ikke at alt skal deles likt

Ifølge ekteskapsloven har ektefeller felleseie, hvis ikke annet er spesielt avtalt (særeie). Dette betyr at formuen skal deles mellom ektefellene når ekteskapet opphører. Men at formuen skal deles betyr ikke at det skal deles likt.

Dessverre er det få som har satt seg inn i lover og regler for deling ved skilsmisse

– Det som skal deles likt er det dere som ektefeller har opparbeidet sammen, mens dere har vært gift. Det du gikk inn med, går du også ut med, dette kalles skjevdeling og kan kreves så fremt du kan dokumentere hva du eide da du giftet deg.

Mye kan holdes utenfor deling

– Loven sier at det du har med deg av verdier inn ekteskapet kan holdes utenfor delingen av felleseie ved skilsmisse. Ved et skilsmisseoppgjør må dere derfor først se på hvor stor andel hver av dere eier i eiendommen og deretter trekke fra den gjelden hver av dere er ansvarlige for, sier advokaten.

Dere må først finne ut hvor mye dere eier hver dere av boligen

Dersom du for eksempel gikk inn med 50 prosent av kjøpesummen i egenkapital og etterpå har betalt halve lånekostnaden, så eier du ¾ av boligen. Da kan du kjøpe ut din eks med verdien på den siste fjerdedelen.

Les også: Huskeliste ved samlivsbrudd 

Du må kunne dokumentere hva du hadde

– Eiendeler du ikke kan dokumentere som din eiendom ved ekteskapsinngåelse skal i utgangspunktet deles med en halvpart til hver når dere skilles, forklarer Poulsson.

– Skjevdeling skjer med andre ord ikke automatisk, men fordrer at du fremsetter et skjevdelingskrav og at du kan dokumentere kravet. Vilkårene er at verdiene er i behold. Verdiene må også kunne føres tilbake til midler du hadde fra før ekteskapet, eller at du har fått arv eller gave fra andre enn ektefellen i løpet av ekteskapet, sier Poulsson.

Her blir det viktig å få bankutskrifter og passe på kjøpskontrakter fra før du giftet deg.

Hva er pengene blitt brukt til?

Ofte kan det være komplisert å vurdere hvor mye av den ene partens opprinnelige sparepenger (skjevdelingsmidler) som er i behold.

– Dersom pengene er blitt brukt til andre ting enn boligen, som for eksempel bil, innbo, forbruk eller ferier, kan det være vanskelig å si med sikkerhet hvor mye av skjevdelingsmidlene som er i behold.

Det er dette som ofte fører til konflikter mellom partene, sier advokaten. Ofte har en part betalt på huset, og en annen betalt mat, klær og barnehageutgifter.

Vanlige konflikter

– Har du for eksempel brukt 250 000 kroner av dine egne sparepenger (skjevdelingsmidler) på nytt bad for 15 år siden, kan det være vanskelig å si hvor mye av de verdiene som er i behold i dag. Eller hvis du har brukt skjevdelingsmidler til å bygge på boligen tilbake i tid og kvadratmeterprisen har steget mye etter det; hvor mye er skjevdelingsmidlene da verdt i dag?

Slike tilfeller fører ofte til at ektefellene ikke blir enige om hvordan skifteoppgjøret skal gjennomføres sier Poulsson.

Les også:  Hvordan deles hytta ved skilsmisse?

 

Mange velger å svelge kameler

– En mulighet er å bruke en krone for en krone-tankegang, det vil si at du da tar med deg ut like mye som du har brukt. Dette er en enkel løsning som ofte kan fremstå som rettferdig, selv om den ikke nødvendigvis er helt juridisk korrekt. Da slipper dere i alle fall å krangle om hvor mye av skjevdelingsmidlene som er i behold.

Er det barn involvert bør begge parter gjøre sitt ytterste for å holde konfliktnivået på et minimum.

Partene har jo avtalefrihet i forbindelse med skifteoppgjøret og kan fritt avtale det de mener er en fornuftig løsning. Er det barn involvert kan det være vel verdt å svelge noen kameler for å sikre et lavt konfliktnivå også etter skilsmissen, mener den erfarne advokaten.   

De fleste evner å bli enige og svelger kameler for å skåne barna. ( Foto: Istock)
De fleste evner å bli enige og svelger kameler for å skåne barna. ( Foto: Istock)

Uenighet om verdien på boligen? 

En annen vanlig problemstilling er uenighet om verdien av boligen når den ene parten skal overta ved å kjøpe ut den andre.

– Da ser vi ofte at den som skal kjøpes ut på egenhånd tar kontakt med eiendomsmegler eller takstmann med intensjon om å få satt prisen så høyt som mulig. Samtidig som den som skal kjøpe gjør det samme, men da med intensjon om å få satt prisen så lav som mulig.

Det beste er naturligvis å tenke på hva som er best for alle og samarbeide om hvordan.

Vårt forslag da er at dere innhenter flere verdivurderinger og så regner dere fram en gjennomsnittspris ut fra dette, sier Poulsson.

Når den ene flytter ut

Det er relativt vanlig at den ene parten flytter ut mens den andre blir boende midlertidig i felles bolig. Heller ikke i disse tilfellene er det fritt for konflikter.

– Den som flytter ut har krav på husleie fra den som blir boende, men det er ikke alle som blir enige hvor høy eller lav denne skal være.

Er det barn involvert kan det bli ekstra komplisert. Den som skal ha hovedomsorgen for barna kan argumentere for han/hun også bør overta boligen, da dette ofte vil være bra for barna, selv om økonomien ikke nødvendigvis tilsier at det er gjennomførbart.

Noen løser det ved at den ene blir boende i boligen til barna blir store, og at deler av skifteoppgjøret utsettes til barna har flyttet hjemmefra, sier Poulsson.

 

ORDBOK: Dette betyr de ulike juridiske begrepene

Felleseie: Innebærer at ektefellenes samlede formuer er felleseie og skal likedeles ved skilsmisse, dersom annet ikke er avtalt.

Skjevdeling: Skjevdelingsmidler er de verdier ektefellene hadde med seg inn i ekteskapet, eller har mottatt som arv eller gave i løpet av ekteskapet. Ektefellene kan kreve at disse verdiene holdes utenfor delingen av felleseie ved skilsmisse.

Særeie: Særeie innebærer at det du eier eller senere erverver holdes utenfor delingen. Du kan på forhånd avtale særeie for hele eller deler av din formue.

Ektepakt: Dersom ektefellene skal gi hverandre større gaver, eller endre formuesordningen seg i mellom fra hovedregelen om likedeling, vil slike disposisjoner kun være gyldige ved såkalt ektepakt. Vilkårene for å opprette en gyldig ektepakt er nærmere angitt i ekteskapsloven § 54.

 

Kilder: Codex Advokater/ Familierettsadvokater.no og  jusinfo.no

Artikkelen ble første gang publisert 14.1.2015 på  www.dnbeiendom.no/altombolig

Les også