Nesten alle har innboforsikring, men det slurves med å oppdatere verdiene på det vi eier. Det kan bli dyrt om uhellet først er ute…

Ketil Voll er skadesjef i DNB Forsikring

– Det nytter ikke å ha en forsikring hvis du samtidig slurver med å dokumentere verdiene dine. Da vil forsikringssummen som blir utbetalt ikke dekke det du faktisk eier, advarer skadeleder i DNB Forsikring, Ketil Voll.

Flere undersøkelser fra DNB Forsikring viser at nesten alle har en innboforsikring. Men en av fire har aldri gått over verdien på klær, elektriske artikler, møbler og annet innbo for å oppdatere sin innboforsikring. Dermed står de i fare for å få betydelig mindre i erstatningsbeløp enn den reelle verdien om uhellet skulle være ute. I undersøkelsen svarte 62 prosent av de spurte at de tror de ville få igjen verdiene sine dersom boligen de bor i skulle bli totalskadet.  20 prosent tror de er underdekket, mens 18 svarer at de ikke vet om forsikringen vil dekke verdiene sine.

– I tillegg har vi nok noen mørketall her. Det er nok mange som tror de har kontroll over verdien på eiendelene sine, men som får seg en svært ubehagelig overraskelse når alt må erstattes, mener Voll

For lav dekning
Voll mener mange står i fare for å ha for lav dekning på innboforsikringen, og minner om at dette kan få alvorlige konsekvenser for privatøkonomien.

– Det er ikke alle som er like bevisste på hva de faktisk har av verdier, og over tid kan det ofte oppstå et sprik mellom den reelle verdien på innbo og løsøre og summen man er forsikret for.  Hvis man skal erstatte en hel garderobe fra grunnen blir dette svært kostbart. Bare tenk på hva det vil koste om man skulle erstatte sko, sportsutstyr, undertøy, jeans, skjorter, vinterjakker, bunad og finklær. I tillegg til dette skal innboforsikringen dekke blant annet møbler, elektrisk utstyr, kunst, planter og alt annet stort og smått som man har skaffet seg opp i gjennom livet. Mange blir ofte overrasket over hva totalkostnaden blir når alt legges sammen.
Hvis det er mer enn tre år siden sist du oppdaterte innboforsikringen eller nylig har gått til innkjøpt dyre gjenstander eller arvet, så er sjansen stor for at du vil være underdekket hvis hjemmet ditt skulle bli totalskadet.

Undersøkelsen viser at om lag halvparten sier det er mer enn 4 år siden de oppdaterte sin innboforsikring, og en av fire har heller aldri gått over verdiene i boligen. DNB Forsikring anbefaler derfor at alle går igjennom sine verdier ved jevne mellomrom, f.eks annen hvert år eller når husstanden har gått til innkjøp av dyre gjenstander. Om man er forsikret for kr 300.000 eller kr. 500.000 kan bety mye hvis uhellet først er ute, mens forsikringspremien blir faktisk ikke så mye høyere.

Enkelt å dokumentere verdier
Undersøkelsen viser at vi ikke er flinke til å dokumentere hva vi eier. Godt over halvparten av de med innboforsikring har ikke dokumentert sine verdier. Av de som har dokumentert verdier svarer 27 prosent at de har tatt bilder av gjenstander, 20 prosent sparer på kvitteringer, 15 prosent har gjort en egen verdivurdering, og 2 prosent har hentet inn eksterne hjelp til å vurdere sine verdier.

– Nesten alle har i dag tilgang til digitalkamera enten via mobil eller fotoapparat. Da er det fort gjort å dokumentere verdiene, og lett å gå tilbake i ettertid å vurdere verdien av gjenstandene. Alle bør gjøre en verdivurdering av sine eierandeler både i hjemmet og på fritidsboligen. Vi har aldri møtt på en kunde som har angret på at de har oppdatert sin innboforsikring når uhellet først har vært ute, sier Voll.

I tillegg samarbeider forsikringsselskapene om en innbokalkulator via Finans Norge. 

Unge er verstingene
Mange unge gambler med manglende innboforsikring. Det kan bli kostbar gambling. Bare 7 av 10 i alderen 18 til 29 år har gyldig innboforsikring, og DNB Forsikring får ofte inn saker der unge som ikke er forsikret har gått på en smell.

– Alle unge bør ha en innboforsikring, enten de bor på hybel, i kollektiv, leier bopel eller har kjøpt leilighet. Allerede som ung og nyetablert sitter du på store verdier, og de fleste blir overrasket hvis de begynner å regne på hva de faktisk eier. Hvis uhellet skulle være ute, og man sitter der uten forsikring, er det alt for mange som havner i store økonomiske problemer. De færreste har råd til å erstatte verdiene i dersom de blir rammet av brann, vannskade eller tyveri, avslutter Voll.

Innboforsikring
Innboforsikring for unge 
Se innbodekningene i Basis og Best

 

 

Les også