Boligprisene har falt to måneder på rad. Prisnivået tilsvarer nå omtrent det samme som desember 2016. Er det fortsatt slik at det lønner seg å eie fremfor å leie?

Det er mye usikkerhet i boligmarkedet om dagen, men skattefordeler og lave renter gjør at det fortsatt vil lønne seg å eie, mener forbrukerøkonom Silje Sandmæl.

– Fortsatt er det slik at bolig er Norges beste sparegris. Det er det eneste spareproduktet hvor gevinsten er skattefri så lenge du har bodd i boligen ett av de to siste årene. Boligmarkedet har også hatt en eventyrlig verdistigning de siste årene. Prisen du betaler for å eie er rentene på boliglånet, og med lave boliglånsrenter er det også langt billigere å eie enn å leie, sier Sandmæl.

Hun påpeker imidlertid at man også tar en risiko ved å investere i bolig. Boligprisene har steget jevnt og trutt i en årrekke, men sank med 1,1 prosent i mai og 1,6 prosent i juni. På en annen side er prisnivået 6,3 prosent høyere enn det var for et år siden. Oslo har hatt 40 prosent prisstigning på litt over to år.

Så hva skjer med boligprisene videre? Det er ingen grunn til å tro at boligmarkedet snur helt på grunn av fallet vi har opplevd de siste to månedene, i følge sjeføkonom i DNB Markets, Kjersti Haugland:

- Vi ser for oss en ganske flat boligprisutvikling de neste to årene for landet som helhet. Etter en periode med prisfall i år, som trolig er utløst av strengere lånekrav som har gjort boliger mindre attraktive som rene investeringsobjekter, er det grunn til å forvente at prisutviklingen i hovedstaden blir minst like sterk som landsgjennomsnittet, sier hun.

Sett deg et tak før budrunden

Skal du inn på boligmarkedet, er det viktig å planlegge godt, og å ha finansieringen på plass, mener Sandmæl.

-Søk om finansieringsbevis så du vet hvor langt du kan gå i en budrunde, hvor mye egenkapital eller annen sikkerhet du må ha, og hvor mye lånet vil koste. Sett deg også et tak for budrunden så du ikke blir revet med, husk at du skal leve ved siden av. Ha en økonomisk buffer knyttet til uforutsette utgifter, og lag et budsjett så du har oversikt og kontroll.

Har du ikke råd til drømmeleiligheten, anbefaler hun deg å løfte blikket.

– Utvid boligsøket utover førstevalgene. Sjekk ut nye områder hvor du får mer bolig for pengene. Vurder om du kan kjøpe større og leie ut et rom, eller kanskje kjøpe sammen noen. Med utleieinntekter kan du få et høyere lån i banken, samt at det kan bidra til at du får nedbetalt lånet ditt fortere, sier hun.

Apropo å kjøpe sammen med noen: Sjekk ut disse to kompisene som kjøpte sammen!

LES OGSÅ: Tre tips for å komme seg inn i boligmarkedet

Fem grunner til å eie:

  • Du er med i boligmarkedet og kan oppnå verdiøkning
  • ”Leien” som betales, dekker renter og avdrag på eget boliglån.
  • Du får mulighet til å løfte boligens verdi ved å oppgradere, pusse opp eller bygge på.
  • Som boligeier kan du leie ut hele eller deler av boligen og redusere boutgiftene.
  • Det er skattemessig gunstig å eie egen bolig.

Fem grunner til å leie:

  • Du slipper å være eksponert for evt. fallende boligpriser.
  • Større forutsigbarhet i forhold til utgifter ettersom du ikke direkte er utsatt for rentesvingninger eller nødvendige utbedringer på boligen.
  • Det er enklere å flytte fra leiet bolig. Det gir økt mobilitet.
  • Lavere flyttekostnader oppnås ettersom man slipper dokumentavgift og megler-honorar ved flytting mellom leide boliger.
  • Du slipper ansvaret knyttet til vedlikehold, utbedringer osv.

Les også