Med høye boligpriser er det mange unge som ikke har råd til å kjøpe egen leilighet – særlig i de store byene. Løsningen kan være å gå sammen med en venn, men da er det visse ting du må passe på.

– Det kan være lurt å kjøpe sammen, fordi det er mye enklere å få boliglån når man er to. Da har man to inntekter til rådighet, og forhåpentligvis også egenkapital fra begge, sier kommunikasjonsrådgiver i DNB, Vidar Korsberg Dalgsbø.

Trolig er dette et alternativ som blir mer og mer aktuelt når boligprisene blir så høye som de er akkurat nå

– Boligkjøp sammen med en venn eller et familiemedlem skiller seg ikke nevneverdig fra kjøp med en samboer man er i et romantisk forhold med. Derfor har vi heller ikke skilt dette ut i vår statistikk. Men det er ganske mange som kjøper bolig sammen med andre. Vi ser at en del unge kjøper bolig sammen for eksempel under studier, men det er også vanlig at foreldre eller besteforeldre spytter inn penger og er medeier i bolig. Det siste er kanskje den klareste trenden, sier han.

Et boligkjøp sammen med en venn er ikke så ulikt kjøp med samboer, men noen fallgruver bør man være bevisst på, mener Dalsbø.

6514992869_d7207ac702_z

– Når man kjøper sammen med f.eks. en venn eller et familiemedlem bør man være ekstra oppmerksom på å ha alt avtalefestet, selv om også «vanlige» samboere bør være like påpasselig for de kan gå i de samme fellene ved samlivsbrudd. Dere må ha klare avtaler ved kjøp, bruk og en klar og tydelig exit-strategi.

Før dere kjøper sammen bør dere tenke på følgende, sier kommunikasjonsrådgiveren:

Hvordan skal dere gjennomføre kjøpet?
– Det enkleste er å splitte lånet og dele alle utgifter. Da vil dere i prinsippet ha hver deres økonomi.

– Men det er ikke gitt at begge parter får samme lån eller har like mye i egenandel. Hvis man skal ha ulike andeler på lånet er det viktig at eierandelen – og dermed også utgifter knyttet til for eksempel lånavdrag og eventuelle inntekter ved salg – følger den andelen man spytter inn.

For eksempel:
Hvis Tore eier 65% og Per eier 35% vil det være naturlig at Per dekker utgifter knyttet til Tores høyere lån. Men det er ikke gitt hvordan man fordeler utgiftene her, for noe av lånet betales det ned på og noe er renteutgifter. I tillegg kommer rentefradrag. Poenget er at begge parter må være enig i hvordan dette gjøres på forhånd. På samme måte må Tore få igjen sin del av eierandelen pluss verdistigningen av den når boligen selges.

Hva hvis det skjer noe underveis?
Hvis man eier en bolig kan det komme uforutsette utgifter eller det kan skje uventede ting. Dere bør avklare hvordan utgifter ved skader eller oppussing fordeles. Hva hvis noen av dere mister jobben, blir alvorlig syk eller ikke betaler utgifter?

Hva hvis en part ønsker å selge?
Det viktigste å tenkte på når du eier sammen med en venn eller familiemedlem er å ha en klar exit-strategi. Sannsynligheten for at en person finner en kjæreste de ønsker å flytte sammen med er stor. I tillegg kan de oppstå uvennskap eller at en av dere må flytte pga jobb.

Ha klare juridiske avtaler på hvordan dere løser dette. Fordeling av utgifter og inntekter ved salg er et must, men det kan også være lurt å avtalefeste hvor lang tid i forveien man må gi beskjed om at man ønsker å flytte. I tillegg kan dere være aktuelt å avklare utkjøpsklausuler hvis en av partene ønsker å bo der.

 

Les også