Fra nyttår gjelder det nye regler for hvor mye bankene kan gi i boliglån. Blant annet vil du maks kunne få fem ganger inntekten i totalt lån, forteller Kyrre Aamdal i DNB Markets. – I tillegg kommer det spesielle regler for Oslo.

Onsdag 14. desember ble den nye Boliglånsforskriften vedtatt. Denne må alle norske banker forholde seg til fra 1. januar neste år. Det betyr kort sagt at det blir vanskeligere å få innvilget høye lån i Norge, sier Aamdal.

– Målet til myndighetene er å dempe den voldsomme prisveksten i boligmarkedet, spesielt i Oslo.

 

Tror innstramningene generelt får liten effekt

Innstrammingene vil trolig bidra til at flere lånekunder vil få nei i forhold til sine lånesøknader, eller at de ikke får låne så mye som de i utgangspunktet ønsker, sier Aamdal.

– Samtidig vet vi at norske banker så langt ikke har utnyttet muligheten til å avvike kravene overfor 10 prosent av kundene, det er med andre ord litt å gå på for bankene i store deler av landet.

»Bankene gis anledning til å avvike fra reglene for 10 prosent av nye utlån. At bankens rom for fleksibilitet opprettholdes kan dempe effektene av innstrammingene.»

– Ser vi bort fra kravene knyttet til boliglån i Oslo, vil tiltakene derfor trolig ha liten effekt. – Men så er jo også Oslo det markedet som har dratt boligprisveksten det siste året.

 

Skal stoppe hobbyinvestorene i Oslo

Regjeringen har vært særlig bekymret for at kjøpere av sekundærboliger i Oslo driver opp prisene for andre kjøpere. I den nye forskriften kreves det derfor høyere egenkapital ved kjøp av bolig nr. 2, 3 osv. i Oslo, og bankene gis mindre fleksibilitet til å avvike fra kravet i slike tilfeller.

– Dette vil føre til at egenkapitalavkastningen på slike investeringer vil svekkes og dermed bli mindre attraktive for mange investorer.

Å binde store egenkapitalbeløp opp i utleieboliger vil også være mer krevende for mange investorer.

 

Opprettholder prisprognosene for neste år

Isolert sett tror vi ikke innstramningene vil få noen umiddelbar effekt på prisene, men stemningen i markedet kan skifte.

Vi har anslått en tolvmånedersvekst i boligprisene i Norge på 9 prosent neste år for landet under ett. Det innebærer en nedgang i prisveksten gjennom året, sier makroøkonomen. For Oslo vil veksten nok være noe høyere.

Vi ser ingen grunn til å endre denne prognosen etter at forskriften ble lagt fram, avslutter Aamdal.

 

Nye regler for å gi boliglån fra 2017

For Oslo: For hele landet:
Lånekundenes samlede gjeld skal ikke overstige fem ganger brutto inntekt i året (inkl forbruksgjeld, studiegjeld osv).

Det skal kreves minst 40 prosent egenkapital ved kjøp av sekundærbolig (bolig nr 2, 3 osv)

Det skal fortsatt kreves 15 prosent egenkaptial ved kjøp av primærbolig.

Avdrag kreves for lån som overstiger 60 prosent av boligens verdi. Tidligere 70 prosent.

Bankenes mulighet for å gjøre unntak utenfor kravene begrenses til å gjelde maks 8 prosent av bankenes lånesøknader, eller maks kr 10 mill. i utlån per kvartal.

Lånekundenes samlede gjeld skal ikke overstige fem ganger brutto inntekt i året (inkl forbruksgjeld, studiegjeld osv)

Det skal fortsatt kreves 15 prosent egenkaptial ved kjøp av primærbolig

Avdrag kreves for lån som overstiger 60 prosent av boligens verdi. Tidligere 70 prosent.

Bankenes mulighet for å gjøre unntak utenfor kravene opprettholdes til å gjelde maks 10 prosent av bankenes lånesøknader.

 

*Boliglånforskriften gjelder fra 1.1.17 og ut juni 2018

 

Les også