Mens boligprisene i store deler av landet falt gjennom november, fortsatte prisene i Oslo-området sin sterke vekst opp, forteller Terje Halvorsen i DNB Eiendom.

I sum gikk norske boligpriser opp 0,1 prosent gjennom måneden, korrigert for sesongvariasjoner gikk prisene opp med 0,8 prosent. Landets boligpriser er nå 11,6 prosent høyere enn for 12 måneder siden, og 22 prosent høyere i Oslo.

Høy aktivitet i hele landet

Det har vært høy aktivitet over det meste av landet gjennom måneden, sier Halvorsen. – I byer som Stavanger og Trondheim er det solgt vesentlig flere boliger enn på samme tid i fjor, mens det har vært færre salg i Oslo.

Nedgangen i hovedstaden skyldes det lave antall boliger for salg, og det lave tilbudet til boligkjøperne forklarer også langt på vei den sterke prisveksten i Oslo-området.

– Ved inngangen til desember var det 10 763 boliger til salgs, 17 prosent færre enn for ett år siden.

Mindre forskjeller i 2017?

Forskjellene i bolig-Norge har vært store gjennom hele 2016, med Oslo og Stavanger i hver sin ende av skalaen, forteller Halvorsen. Oslo har vært preget av et lavt tilbud og enorm etterspørsel, mens Stavanger har hatt stort tilbud og lav etterspørsel.

-Etter sommeren har det imidlertid lysnet stadig mer i Rogaland, med sterkt fallende omsetningstider og høyere aktivitet.

Vi ser at denne positive trenden i vest har fortsatt gjennom i november, og det er grunn til å være moderat optimist når det gjelder boligmarkedet i Sandnes og Stavanger i 2017.

Hvordan utviklet det seg i din by?

Den sterkeste prisutviklingen i november av byene hadde Oslo og Asker med en oppgang henholdsvis på 1,2 og 0,7 prosent. Svakest prisutvikling hadde Hamar og Haugesund med en nedgang på 1,3 og 1,2 prosent. Her er oversikt over 10 av Norges største byer i november:

 

By Omsetnings-tid Prisendring siste måned Endring 1 år (nov/nov) Gj.snitt kvm.pris (kroner)
Oslo* 12 d 1,2 % 22 % 68 515
Bergen 22 d -0,3 % 4 % 41 198
Trondheim 25 d -0,3 % 9,4 % 42 899
Stavanger 64 d -0,5 % -3,8 % 37 280
Kristiansand 81 d -0,6 % 3,4 % 29 979
Tromsø 46 d -0,4 % 6,3 % 43 055
Drammen 16 d 0,6 % 15,7 % 36 538
Fredrikstad 23 d 0,4 % 11,6 % 27 020
Hamar 16 d -1,3 % 12,6 % 29 940
Tønsberg 41 d -0,1 % 9,4 % 33 088
Norge 36 d 0,1 % 11,6 % 38 699

* dyreste bydel i Oslo, Frogner har kvm pris på 85 525 kr, billigste er Søndre Nordstrand 40 951 kr/kvm

 

Det lave tilbudet på Østlandet vil trekke prisene videre opp i 2017

Det er fremdeles for få boliger til å møte den sterke etterspørselen i deler av landet, spesielt på Østlandet, sier Halvorsen.

– Det er derfor gledelig å se at byggetakten på Østlandet er økt, men det tar tid å ferdigstille nye boliger og effekten av et større tilbud vil nok tidligst slå inn nærmere 2018.

Vi tror derfor på en prisvekst på rundt 8-9 prosent for Norge neste år, igjen trukket opp av Oslo der vi venter prisvekst på rundt 12 prosent i 2017.

Tall fra Eiendom Norge og finn.no, 5. desember 2016

 

Les også