Boligprisene steg 0,5 prosent gjennom desember og endte opp 12,8 prosent høyere enn året før, forteller Terje Halvorsen i DNB Eiendom. – Tallene overrasker.

 I boligmarkedet er det veldig uvanlig med prisvekst i desember, forklarer lederen av Norges største eiendomsmeglerkjede.

Vi har ikke hatt en så sterk prisvekst i desember på 13 år, i 2003.Desember er normalt en stille og rolig måned der folk har annet å gjøre enn å kjøpe og selge boliger. Denne jula var det altså annerledes.  

 

Boligprisene steg i hele Norge i den korte julemåneden

Korrigert for sesongvariasjoner ble prisveksten i desember på hele 1,1 prosent, sier Halvorsen.

– Det mest overraskende med utviklingen er kanskje at vi fikk prisvekst i alle deler av landet, tross lav aktivitet i mange områder.

 Det uvanlige boligåret 2016 endte som det begynte, med uventet sterk prisvekst.

– Vi fikk nedgang i kun èn by i hele Norge, i Haugesund med -0,1 prosent, ellers lå det flatt eller gikk opp over hele landet.

Den sterkeste veksten fikk vi i også nå på det sentrale Østlandet, der prisene både i Oslo og Moss gikk opp med 0,9 prosent oppgang. I Stavanger sto prisene derimot helt stille.

 

Året da vi fikk et mer delt boligmarked i Norge

Ser vi fjoråret under ett har de regionale forskjellene i det norske boligmarkedet forsterket seg kraftig.

– Boligmarkedet i Norge har begynt å ligne markedene i andre vestlige land, der hovedstedene skiller seg ut som mye dyrere enn resten av landet.

Økte prisforskjelleri Norge er i tråd med en internasjonal sterk urbaniseringstrend.

Prisnivået i Oslo har nå lagt seg på et betydelig høyere nivå enn i landet for øvrig og de andre store byene i Norge.

Hvordan har utviklingen vært i din by?

Sterkest prisutvikling i 2016 hadde Oslo og Drammen med en 12-måneders vekst fra desember 2015 til desember 2016 på henholdsvis 23,3 prosent og 16,5 prosent. Svakest utvikling hadde Stavanger og Sandnes med hhv -2,6 prosent og -.

 

By Omsetnings-tid Prisendring desember -16 Endring 1 år (des/des) Gj.snitt kvm.pris (kroner)
Oslo* 15 d 0,9 % 23,3 % 69 746
Bergen 36 d 0,2 % 4,9 % 41 148
Trondheim 46 d 0,2 % 10,3 % 43 139
Stavanger 77 d 0,0 % -2,6 % 37 528
Kristiansand 101 d 0,1 % 4,3 % 29 942
Tromsø 69 d 0,4 % 7,5 % 43 197
Drammen 21 d 0,3 % 16,5 % 36 985
Fredrikstad 26 d 0,4 % 12,6 % 27 300
Hamar 34 d 0,1 % 12,8 % 30 046
Tønsberg 41 d 0,3 % 10,3 % 33 677
Norge 51 d 0,5 % 12,8 % 39 084

* dyreste bydel i Oslo, Frogner har kvm pris på 87 261 kr, billigste er Søndre Nordstrand 42 088 kr/kvm

Det tok i gjennomsnitt 51 dager å selge en bolig i desember 2016, mot 54 dager i desember 2015. Lavest salgstid var det i Oslo der det i gjennomsnitt tok 15 dager å selge en bolig. Av de større byene så tok det lengst tid i Kristiansand med 101 dager.

 

Tror på fortsatt oppgang, men mindre regionale forskjeller i 2017

Ved inngangen til 2017 er det 12,5 prosent færre boliger til salgs i Norge enn på samme tid i fjor, sier Halvorsen.

– Nedgangen er særlig stor på Østlandet, i Rogaland og Trøndelag. Samtidig opplever vi altså sterkere kjøpelyst grunnet verdistigning i eksisterende boliger og billige lån.

 Vi forventer at boligprisveksten fortsetter i de første månedene i 2017 og at vi kan få en prisvekst opp mot 10 prosent i år.

Vi tror imidlertid at de regionale forskjellene i prisutviklingen ikke vil bli like store i 2017 som de var i 2016.

Tall fra Eiendom Norge og finn.no, 4. januar 2017

 

Les også