Boligprisene i Norge steg med 0,6 prosent i oktober, dratt opp av Osloprisene som gikk opp hele 1,8 prosent, forteller Terje Halvorsen i DNB Eiendom.

Dette er første gang på seks år at vi har stigende priser i oktober. Tendensen med fallende priser i september er dermed snudd til ny oppgang. Årsaken ligger sannsynligvis i et lavere tilbud. Ved utgangen av oktober var det nesten 15 prosent færre enn på samme tid i fjor. Vi har ikke hatt en måned med færre salg siden 2010.

Forskjellene i bolig-Norge forsterker seg

Forskjellene i det norske boligmarkedet forsterker seg: På hele det sentrale Østlandet er årsveksten nå tosifret og den ville prisveksten har smittet over også på Midt- og Nord-Norge. I sør og vest derimot er utviklingen svak til moderat. 

By Omsetningstid Prisendring siste måned Endring 1 år (okt/okt) Gj.snitt kvm.pris (kroner)
Oslo* 13 d 1,8 % 21,7 % 67 139
Bergen 23 d -0,3 % 4,5 % 41 137
Trondheim 22 d 0,2 % 10,1 % 42 866
Stavanger 79 d -1,6 % -3,9 % 36 914
Norge 34 d 0,6 % 10 % 38 513

*Store variasjoner på bydel, dyreste bydel Frogner har kvm pris på 83 384kr, billigste er Søndre Nordstrand 40 110 kr/kvm

Fremdeles for få boliger til å møte etterspørselen

Det norske boligmarkedet er et marked styrt av etterspørsel og tilbud, og det er fremdeles for få boliger til å møte den sterke etterspørselen i deler av lande0t. De lave rentene bidrar også til at flere ser til boligmarkedet for å investere, og det bidrar til å forsterke prisveksten, spesielt i Oslo.

Tilbudet er i stor grad politisk styrt

Gjennom 2017 og 2018 vil det ferdigstilles mange nye boligprosjekter på det sentrale østlandsområdet. Vi håper at det økte tilbudet etter hvert vil dempe prispresset. Samtidig forventes det at tilflyttingen østover vil være stor også fremover, så det er avgjørende at kommunene fortsetter å sørge for nok regulerte tomter og boliger for å møte denne etterspørselen.

Tall fra Eiendom Norge og finn.no, 3. november 2016

 

Les også