Ikke uventet foreslår Regjeringen i Statsbudsjett for 2018 innstramminger i avgiftene for ladbare hybrider.

– Dette var ventet. At avgiftene justeres og strammes inn for ladbare hybrider er noe vi har etterlyst. Dagens løsning er ikke heldig, for statistikken viser at for mange ikke lader bilen for daglig bruk. Derimot er det overraskende at rene elbiler allerede nå får avgifter, riktignok bare de tyngste, det er ikke heldig per i dag, sier Haakon J. Marthinsen (bildet), leder for Autolease Norge, biladministrasjonsselskapet til DNB.

Han viser til at det i dag kun er de tyngste elbilene som kan fungere som en fullverdig nummer-én bil for en familie. I praksis er det bare én modell, og det er Tesla. Det betyr at familier som ønsker ren elbil blir straffet.

Dette skurrer

– Prinsipielt skurrer dette, også fordi fordelen for elbiler i firmabilbeskatningen foreslås fjernet. Elbilenes andel blant firmabiler er mikroskopisk, her er det behov for stimulanser. Avgifter på elbiler er jo ventet, men det spørs om ikke innføringen bør utsettes minst ett år, sier Marthinsen.

I 2018 kommer elbiler med lang rekkevidde og som er store nok for en familie, men også disse vil bli rammet av vektavgiften. Lang rekkevidde krever stort batteri, og batteriet er en viktig faktor for bilens vekt. Det er først mot slutten av 2018 og inn i 2019 at det kommer rimeligere og lettere elbiler med lang nok rekkevidde til å kunne være nummer-én bilen for folk og familier flest.

Årsavgift og omregistrering for elbiler fjernes, det er positivt her og nå. Men vi kan regne med at avgiftene på sikt skal dekkes inn og at det i større grad vil skje i form av bruksavgifter – dvs. regningen kommer nok til sjåførene etter hvert, også til elbilsjåførene.

Strammer inn

– Det er imidlertid godt å se at regjeringen strammer inn for ladbare hybrider med lite batteri. Denne kategorien biler er i mange tilfeller mer uheldige for miljøet enn dagens moderne og effektive fossile biler, sier Marthinsen.

– Tøffere avgifter for ladbare hybrider er en erkjennelse at ikke alt som glimrer er gull for miljøet, men også en erkjennelse av at fossile biler for mange bruksområder fortsatt har en berettigelse. Men Regjeringens Statsbudsjett for 2018 er et forslag, og det gjenstår spennende runder i Stortinget før vi har svaret på hvordan hverdagen blir, sier Marthinsen.

Det er interessant å se at en Tesla X, en ren elbil, vil få et avgifts løft på kroner 96.300,-, mens den sammenlignbare Audi Q7 som ladbar hybrid får et avgifts hopp på kroner 19.600,-. Begge bilene veier like mye og totale avgifter for Tesla x blir kroner 96.300,-, mot totalt kroner 129.200,- for Audi Q7, en differanse på kroner 32.900,- i Teslas favør.

Les også