BEDRE ORGANISERT MED TEKNOLOGI: Frivillige Natteravner skaper et tryggere bymiljø i helgene, og er basert på frivillig innsats. På Bryne står det 50 frivillige på listen til å jobbe som Natteravn. Foto: Solfrid Sande

Innsatsen som gjøres av frivillige er selve livsnerven for organisasjoner og lag. Stavangerfirmaet Alder har utviklet ViVil, en smarttekologi som nå gjør organisering av frivillighet enkel.

Over 60 prosent av den voksne befolkningen i Norge er organisert i frivillig arbeid i løpet av året. For noen organisasjoner er det et kapasitetsspørsmål bare å ta i mot flere frivillige med all administreringen som må til. Ofte er det en stor jobb hvor kontakten skjer på et utall av plattformer. Med Xl-ark, e-poster, medlemsregister, Facebook, Google, sms og postit-lapper, blir det mange tråder å holde i.

– Alt dette kan gjøre organiseringen av 50 til 100 mennesker til en formidabel jobb. Vi lager nå en løsning som både er et planleggings -og kommunikasjonssystem, og som erstatter alle disse tingene, sier Håvard Liltved Dalen, medgründer i ViVil.

Driver du en liten bedrift? Puls-appen gir deg oversikt og kontroll på ett sted

HJELPER TIL:  Hver lørdag gjør Runar Lode, Nina Vagle Frøland og Jon Magne Frøland en innsats for å skape en trygg stemning i Bryne sentrum, og nå gjør ViVil-appen organiseringen og informasjonsflyten bedre. Foto: Solfrid Sande

Dempe rus, vold og skadeverk

I kveldsmørket på Bryne er de gule jakkene fra Natteravnene godt synlige i bybildet hver helg. De frivillige skaper en tryggere by, og er med på å dempe rus, vold og skadeverk. Her tester de ut systemet fra ViVil, og med Ipad eller smarttelefonen for hånden kan de enkelt motta beskjeder og ha bedre oversikt over de 50 natteravnene som er registrert.

– Det er positivt at jeg kan ha all informasjon på et sted. Jeg slipper å sende ut en og en melding til folk med forskjellige datoer. Nå kan jeg enkelt krysse av i appen, sier Runar Lode, leder for Natteravnene på Bryne.

Vi oppdaget at det fantes et teknologihull for å løse samarbeid i frivilligheten på en bedre måte

Frivilligheten er ofte basert på noen ildsjeler, som gjerne gjør all organiseringen og sitter på informasjonen. Med ViVil-systemet ligger all informasjon nå inne på samme sted, og gjør det enklere for neste mann. ViVil gjør det lettere å organisere frivillige, og ikke minst bli frivillig, sier medgründer Håvard Liltved Dalen.

Han forteller at de med ViVil har latt seg inspirere av de store selskapene som lager brukervennlig teknologi, og løsninger kunden allerede kjenner, og det gjør systemet enkelt og lett gjenkjennelig.

– Vi har fått mange gode tilbakemeldinger på at systemet løser et problem for dem.

 

DE VIL: – Vi har selv kjent på kroppen hvordan det er å være frivillig. Vi gjør det nå å enkelt å vite når og hvor du skal komme, sier gründerne Håvard Liltved Dalen, og Simon Riis Iden i ViVil. Foto: Solfrid Sande

Samfunnet avhengig av frivillighet

Frivillig innsats i Norge tilsvarer hele 147.800 årsverk, i de over tusen lag og foreninger som finnes her i landet. Og ViVil-gründerene ser at oppgavene det trengs frivillige for å løse ikke vil bli mindre.

– Velferdssamfunnet vårt har bruk for flere ressurser til å løse oppgavene, og vi oppdaget at det fantes et teknologihull for å løse samarbeid i frivilligheten på en bedre måte, sier Liltved Dalen.

Mange organiserer nå frivillig arbeid gjennom Facebook-grupper. Men for store organisasjoner er det sårbart å legge ut informasjon her, de trenger tryggere løsninger.

– Jeg har vært frivillig i Røde Kors tidligere, og det gav inspirasjon til hvordan vi kan gjøre systemet bedre, sier Håvard Liltved Dalen.

ViVil har et samarbeid med Røde kors, og Liltved Dalen han håper de vil får mulighet til å integrere ViVil-systemet i deres system. For en stor organisasjon vil dey gjøre planleggingen enklere, det vil gjøre kommunikasjonen tryggere, og det vil gi en mer økonomisk løsning på administrasjon.

ENKEL: Appen fra ViVil har enkelt brukergrensesnitt. Informasjon, meldinger og varsling er lett tilgjengelig. Foto: Solfrid Sande

Sosialt entreprenørskap

Investorprogrammet Angel Challenge var i høst en viktig arena for å knytte til seg nye investorer for gründerne. Håvard Liltved Dalen presenterte ViVil sammen andre bedrifter i programmet hos DNB Stavanger, og han synes prosessen har vært god.

– Vi fikk konkrete tilbakemeldinger på hvordan vi presenterte selskapet. Og siden vi snakker om frivillighet, er det viktig at vi får investorer til å forstå at dette er en idé med stor betalingsvilje, sier han.

Alder og ViVil har vært en del av Samfunnssentralen i Stavanger i snart to år. En sted hvor sosiale entreprenører får hjelp til å utvikle selskapene med økonomisk støtte, rådgivning og samarbeid. Bak står det familieeide investeringsselskspet TD Veen med Skagenfond-gründer Tor Dagfinn Veen, og datteren Silje Veen, med fokus på bærekraftige foretningsmodeller som handler om ungdom, rehabilitering, ren mat eller redesign/gjenbruk.

– Det var viktig for oss å få ro til å utvikle ting, og tenke langsiktig, og nå er vi klare til å skalere opp, sier Liltvedt Dalen.

Utvikling sammen med kunder

Natteravnene på Bryne har brukt appen til ViVil i et år, og leder Runar Lode forteller at han er fornøyd, men noen utfordringer er det, som med gamle telefoner, og med de som ikke har smarttelefon.

– Skulle ønske jeg fikk inn alle, med dette er et godt system som er enkelt å få til. Før satt jeg med lister, og sendte fellesmelding til en og en, sier han.

Teknologien utvikles med tilbakemeldinger fra kundene, og de som ikke ha telefon med app kan få samme informasjon sendt på epost eller sms. ViVil-systemet skal snakke med de andre eksterne systemene som brukes, som medlemsregister, og gründerne finner løsninger på utfordringene sammen med kundene.

ViVil er nå testet både i organisasjoner, kommuner, på bibliotek og sykehjem med godt resultat. De videreutvikler nå driften, hvor markedsføring og salg blir hovedfokus for gründerne og ansatte, og knytter seg også til StartupLab i Forskningsparken i Oslo.

– Vi tenker globalt og tror det er finnes et kjempestort potensial. Vi har ikke sett at det finnes samme type plattform der ute, og det er over 10 millioner organisasjoner i verden som kanskje trenger hjelp, sier Håvard Liltved Dalen.

Les også