VIL REDDE LIV: Jan Kristiansen og Ivan A. Metrikin i Globus AI har utviklet en plattform for kunstig intelligens som vil bidra til å redde liv. Foto: Christian Faarlund

Gründerne av Globus AI har bakgrunn fra oljebransjen, er opptatt bærekraftige løsninger og hvordan de kan bruke sin kompetanse til å ha en positiv påvirkning. De har et oppriktig ønske om å redde liv og lage et bedre samfunn.

– Vi har utviklet en plattform og leverer kunstig intelligens som en tjeneste. På plattformen har vi ulike produkter som kan brukes på tvers av bransjer og industrier. Disse produktene kan også gjenbrukes av humanitære organisasjoner, sier Jan Kristiansen, som er en av gründerne av Globus AI.

Laerdal Medical har allerede blitt en stor kunde av Globus AI. Globus AI utvikler et overvåkingssystem sammen med Laerdal for å forutse feil på deres lunge- og hjerteredningsdukker slik at disse alltid virker optimalt. Opplæringsdukken «Resusci Anne» brukes av sykehus og frivillige organisasjoner over hele verden, og er en viktig del av Laerdals målsetning om å redde 500 000 flere liv – hvert år.

Globus AI

MED BAKGRUNN FRA OLJEBRANSJEN: – Vi ønsker å bruke vår kompetanse om kunstig intelligens til å påvirke samfunnet til å bli et bedre sted, sier Ivan A. Metrikin, til høyre. Til venstre med-gründer Jan Kristiansen.   Foto: Christian Faarlund

Kunstig intelligens kan redde liv

Gründerne forteller at de gjerne skulle startet for seg selv tidligere, men at det nå var mulig fordi kunstig intelligens-teknologien har kommet så langt at de kunne nyttiggjøre seg den.

Vår kompetanse fra oljebransjen vil redde liv

– Verdien av kunstig intelligens er kjempestor. Teknologien bidrar til bærekraftige løsninger, den kan redde liv og gi stor verdi til samfunnet vårt. Vi bruker nå vår kompetanse fra oljebransjen til å være med på å redde liv og forbedre livskvalitet, sier medgründer Ivan A. Metrikin.

 

«For the greater good»

Forrige uke på ONS2018 arrangerte DNB en pitchekonkurranse under DNB NXT Ocean der Globus AI deltok og fikk andre beste pitch. Terje Fanebust er banksjef i DNB Stavanger og er mektig imponert over hva gründerne i regionen får til.

Gründere ønsker å berike verden

– Gründere har nå mye mer fokus på noe som er større enn seg selv. Mange er for eksempel opptatt av FNs bærekraftmål. De utvikler teknologi som kan løse problemer som ikke gjør de til verdens rikeste, men de er med på å berike verden.

– Den type selskaper er også mer ettertraktet å jobbe i, spesielt for den yngre generasjonen. Bedriftene er opptatt av «Greater Good»-tankegangen og jeg tror at morgendagens vinnere, om man er en liten eller stor bedrift, må ha dette høyt på agendaen, sier Terje Fanebust, banksjef for DNBs bedriftskunder i Stavanger.

Globus AI
GRÜNDERE BERIKER VERDEN: Terje Fanebust, banksjef i DNB Stavanger, forteller at norske gründere er opptatt av å bidra til å nå FNs bærekraftmål. Foto: Christian Faarlund

Gjør klar for tusenvis av investormøter

Det skal både flaks og muskler til for å lykkes

– De ga rett og slett gode vibber!

 

Les også