Christian Meinhold var tidlig i oppveksten opptatt av nye teknologier. På egen hånd lærte han seg å kode og i løpet skolegangen fant han ut måter han kunne «lure» systemer på for å få tak i ettertraktede varer, som for eksempel dyre pc-er. Dyre ting som han delte ut til andre elever for å bli likt.

Dengang var det nemlig ikke så populært å være datanerd. Og Christian hadde lyst på venner.

Lærte mye av hackertabben

Christian ble oppdaget, og først da gikk det opp for ham at det han gjorde hadde konsekvenser, konsekvenser for andre mennesker. teknologier

Denne førte til at Christian fant nye og bedre måter å bruke teknologi på.

Den materielle glede har aldri appellert til Christian

Christian har alltid undret seg om hvorfor vi kjøper, bruker og kaster store mengder av ting vi ikke trenger. Hvorfor deler vi ikke mer av tid, ressurser, kompetanse og alt det vi har liggende av ting som bare støver bort? Den materielle glede har aldri appellert til Christian.

Dette resulterte i at Christian startet Favrs, et nettsted som skal gjøre det lønnsomt og morsomt for mennesker å dele ting og tjenester med hverandre verden over. Ting (og tjenester) som ofte bare støver ned hjemme, og som kanskje en i nabolaget ditt har behov for. For eksempel en drill.

Jo mer du deler, jo mer får du tilbake i form av at andre vil dele ting og tjenester med deg. Dette vil føre til en bedre og mer bærekraftig verden, tror Christian.

Ta del i den nye sirkulære økonomien

Christian jobber med å utvikle plattformene og systemene som skal bære teknologien og funksjonaliteten som vil holde infrastrukturen på plass. En infrastruktur som kan muliggjøre den nye delingsmekanismen.

– Med de rett incentivene kan folk i større grad enn tidligere hjelpe andre når som helst med hva som helst, sier gründer Christian.

Trenger kapital for å gå globalt med nye teknologier

Christian er deltager i gründerserien «Nå eller aldri», som går over åtte episoder frem mot jul. Her veileder DNBs Oppstartslos Erik Larsen deltagere som Christian, og hjelper ham med å treffe nye mennesker, bygge nettverk og forsøke å lande investeringer for å vokse internasjonalt.

Kommer Christian sin drøm om en bedre verden å gå i oppfyllelse? Følg med på TV2 tirsdag 7. november kl. 20:00.

Har du en drøm om å starte noe nytt? Kontakt Oppstartslosen ved å sende SMS Oppstartslos til 04800.

Les også