GLAD: Thea S. Myhren i oppstartselskapet Diwala fryktet lang behandligstid fra myndighetenes side, og har gjort endringer i egen strategi som følge av dette. Fremover kan det bli enklere for gründere som henne. Foto: DNB

Norske politikere vil gjøre det enklere å teste ny finansteknologi i Norge. Thea S. Myhren i oppstartsselskapet Diwala er fornøyd.

– Dette åpner for viktig læring tidlig, spesifikt i forhold til samarbeid på tvers av sektorer. Riktig etikk og regulering kommer til å være et nøkkelelement for Norge hvis vi skal opp og frem med finansteknologi.

Det sier fintech-gründer Thea S. Myhren i oppstartsselskapet Diwala.

Hun har vært vitne til at flere  fintech-selskaper har opplevd kritisk lang behandlingstid i Finanstilsynet. Monner-sjef David Baum er blant dem som er blitt kritisk forsinket av lange prosesser som følge av regelverk og saksbehandlingstid hos myndighetene.

Det ville ikke Sommerseth Myhren oppleve. Derfor har gründerne bak det åtte måneder gamle selskapet bevisst ventet med å ta fatt i økonomidelen av strategien sin.

– Dette fordi teknologien fortsatt er ung og fordi vi var veldig usikre på hvordan norske myndigheter kommer til å regulere vår bruk av blockchain-teknologi. Som et ungt selskap er det nødvendig å evaluere risiko og sørge for at vi ikke møter utfordringer vi har lite kontroll over. Det er på en måte litt synd, men det har vært nødvendig for oss, som et veldig ungt selskap, forklarer Sommerseth Myhren.

Les også: Motestudentene fikk bransjen «i halsen». Nå vil de endre klesindustrien – med logoløs skjorte 

Stortinget støtter ny ordning

Fremover kan det imidlertid bli fortgang i sakene fra tilsynets side.

Onsdag ga flertallet på Stortinget støtte til en ordning for selskaper som opererer innenfor finansteknologi.

Målet er at en såkalt regulatorisk sandkasse, hvor foretak skal kunne få teste ut tjenester til et begrenset antall kunder – uten å måtte tilfredsstille alle krav som gjelder i det åpne markedet.

I forbindelse med behandlingen av meldingen, tok Åsunn Lyngedal i finanskomiteen for Arbeiderpartiet, initiativ til et anmodningsvedtak hvor Stortinget ber regjeringen etablere en regulatorisk sandkasse for fintech i Norge innen utgangen av 2019.

– Kravet er blitt sterkere fordi andre land har fått det på plass, og vi ser hvordan det yngler i London og København når du får på plass slike sandkasser, sier Lyngedal til DN.

I Finansmarkedsmeldingen for 2018 varslet regjeringen at den ville vurdere behovet og mulighetene for ytterligere tiltak. «Erfaringene fra Finanstilsynets kontaktpunkt, og elementer i IKT-Norge og Finans Norges forslag, er relevante i vurderingen. Det vil også være naturlig å se hen til erfaringer fra andre land og EUs fintech-arbeid», het det i meldingen.

Nyttig på flere måter

Selve forslaget til en fintech-sandkasse ble fremmet av interesseorganisasjonen IKT-Norge .

Sammen med Finans Norge utformet de en rapport med forslag til hvordan et slikt initiativ kan implementeres.Rapporten ble sendt til Finansdepartementet i desember 2017.

Direktør for næringspolitikk i IKT-Norge, Liv Freihow, mener en regulatorisk sandkasse vil være nyttig på flere måter.

– Man får man testet responsen fra markedet og tilsynet får verdifull kompetanse om teknologien som er på vei, samt nye forretningsmodeller, forklarte hun under et frokostmøte med IKT-Norge og DNB i mai.

Sommerseth Myhren er opptatt av at sandkassen kommer på plass, slik at at ny utvikling ikke hindres.

– Derfor håper jeg at man offensiv for å få denne på plass. Dette er ikke en tid for å henge på gjerde, sier hun.

Vi har vært i kontakt med Finanstilsynet, som ikke ønsker å uttale seg til DNB Nyheter om denne saken.

 

Les også: DNB-sjefen: Norske bedrifter er på offensiven

Ny metode skal gjøre det enklere for bankene å måle klimarisiko

Hvorfor finnes det ingen enhjørninger i verdens rikeste land?

Les også