STATSBUDSJETT BLE LAGT FREM I DAG: – Bygg og anleggsbransjen er vinneren, for her skal det investeres flere hunder millioner kroner i nye store veier og helsebygg, i tillegg til investeringer i ny klimateknologi og grønne bedrifter, sier Harald Serck-Hanssen, konserndirektør for bedriftskundene i DNB. Foto: NTB scanpix

– Regjeringen ønsker bedre rammevilkår for næringslivet. Det er positivt at de foreslår å utvide opsjonsordningen fra 500.000 til 1 million kroner per ansatt. I tillegg fortsetter de forenklingsarbeidet ved at færre skjemaer skal fylles ut, sier Harald Serck-Hanssen, konserndirektør for bedriftskundene i DNB.

Han mener én bransje er en klar vinner i statsbudsjettet.

Statsbudsjettet ble lagt fram i dag og regjeringen skriver at de «vil gjøre det mer attraktivt for små oppstartsselskap å benytte opsjoner for å tiltrekke seg og beholde nøkkelpersoner i virksomheten. Det foreslås å utvide dagens ordning til å omfatte selskap som har maksimalt 12 ansatte. Maksimal opsjonsfordel per ansatt økes fra 500.000 kroner til 1 mill. kroner.»

DNB Nyheter følger statsbudsjettet tett. Få siste nytt om hvordan det påvirker din lommebok rett i Messenger her.

Øker SkatteFUNN med 150 millioner kroner

Skattefunnordningen endres slik at den blir enda mer gunstig, og den økes med 150 millioner kroner fra 2020.

– Økningen vil bidra til at små og mellomstore bedrifter vil kunne få  dekket deler av sine utgifter når de utvikler nye eller forbedrede produkter, tjenester eller produksjonsprosesser som er nyttige for bedriftene, sier Serck-Hanssen.

Endringer i formuesskattereglene

Regjeringen foreslår også å fjerne utilsiktede tilpasningsmuligheter i formuesskattereglene. De særskilte verdsettingsreglene for aksjer i nystiftede selskap fjernes, slik at det ikke lenger skal være mulig ved enkle endringer i selskapsstrukturen å redusere formuesverdien i ikke-børsnoterte selskap.

350-kronersgrensen fjernes

Regjeringen foreslår å fjerne avgiftsfritaket ved import av varer med verdi under 350 kroner, populært kalt 350-kronersgrensen.

– Med dette fjernes konkurranseulempen norske butikker har hatt fordi handel for småbeløp over nett har sluppet avgifter. Nå fjernes fritakene. Det bør norsk næringsliv være godt fornøyd med. Med forslaget vil blant annet sjokolade, godteri og mineralvann kjøpt på nett fra utlandet bli avgiftslagt fra første krone, sier finansminister Siv Jensen.

Stabilitet og forutsigbarhet

Finansminister Siv Jensen var klar på at hun ønsker stabilitet og forutsigbarhet i økonomien, og at økonomien ikke skal skape press på kronekursen, slik at norske firmaer skal kunne lykkes godt fremover.

– Dette er positive signaler som anerkjenner hvor viktig norske bedrifter er for en stabil økonomisk utvikling i Norge. Skatte- og avgiftsendringer som fremmer verdiskaping gjør det mer attraktivt å eie bedrifter og å investere i selskaper – dette vil gi ringvirkninger som skal finansiere vår fremtidige velferd, sier Serck-Hanssen.

Bygg- og anleggsbransjen er vinneren

Regjeringen skriver i dag at «Norsk økonomi er inne i sitt tredje år med konjunkturoppgang. Aktiviteten øker over hele landet og i de fleste næringer. Oppgangen er ventet å fortsette fremover, og veksten i fastlandsøkonomien anslås å ligge høyere enn sin langsiktige trend både i år og neste år.»

– Bygg og anleggsbransjen er vinneren, for her skal det investeres flere hundre millioner kroner i nye, store veier og helsebygg, i tillegg til investeringer i ny klimateknologi og grønne bedrifter. For eksempel er det satt av 400 millioner kroner til å bygge nye og rehabilitere eksisterende sykehjem rundt omkring i landet, sier Serck-Hanssen.

– I regjeringens SMB-strategi, som kom i august, fikk små og mellomstore selskaper en reell mulighet til å konkurrere om offentlige kontrakter. Dette er veldig positivt da dette er et marked verdt 500 milliarder kroner.

SKATTEFUNNORDNINGEN ENDRES: – Økningen vil bidra til at små og mellomstore bedrifter vil kunne få  dekket deler av sine utgifter når de utvikler nye eller forbedrede produkter, tjenester eller produksjonsprosesser som er nyttige for bedriftene, sier Harald Serck-Hanssen, konserndirektør i DNB. Foto: Stig B. Fiksdal

Store budsjettposter i statsbudsjettet for neste år

Det er noen store budsjettposter i statsbudsjettet for neste år som vil påvirke norske firmaer:

  • 400 millioner kroner til å bygge nye og rehabilitere eksisterende sykehjem rundt om i landet.
  • Nysnø Klimainvesteringer får 700 millioner kroner. Nysnø er et statlig eid aksjeselskap med base i Stavanger, og de investerer i ny klimateknologi og grønne bedrifter.
  • 100 millioner kroner er satt av til å ruste opp fylkesveiene.
  • 55 millioner kroner til forprosjektering av Ocean Space Center i Trondheim – forskningssenter for havteknologi.
STATSBUDSJETTET 2020: Skatte- og avgiftsendringer som fremmer verdiskaping gjør det mer attraktivt å eie bedrifter og å investere i selskaper – dette vil gi ringvirkninger som skal finansiere vår fremtidige velferd, sier Harald Serck-Hanssen, konserndirektør for bedriftskundene i DNB. Foto: Stig B. Fiksdal

Les også